foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logoF logoGB 

Gmina Bedlno otrzymała dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania

Nazwa zadania:  Utworzenie punktu dydaktycznego pn.

„Strefa ekologiczno-przyrodnicza” przy Szkole Podstawowej w Bedlnie.

 

Zadanie realizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu  „Nasze ekologiczne pracownie”.

Wartość ogólna zadania:  54.967,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:  49.467,00 PLN

Wkład własny Gminy Bedlno: 5500,00 PLN

W ramach realizacji działania zakupiono wyposażenie punktu: 6 sztuk tablic dydaktycznych, 2 gry typu światowid, wiatę przyrodniczą, stację meteorologiczną, panel twórczości przyrodniczej, stojak „Ptasi raj”,  5 poletek roślinnych z tabliczkami. W celu poznawania na żywo flory i fauny zakupiono rośliny: drzewa, krzewy, byliny, trawy. Odpowiednio przygotowano teren, wyrównano podłoże, wykonano ścieżki i utwardzenie pod wiatę, zadbano o roślinność -wysypanie odpowiedniej ziemi, kory, żwiru. Zakupiono również pomoce dydaktyczne do realizacji edukacji przyrodniczej.

Czytaj więcej: Strefa ekologiczno - przyrodnicza

Projekty i programy realizowane w Szkole Podstawowej w Bedlnie w roku szkolnym 2019/2020

  • Projekt „Moje przedszkole –wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bedlno”

 efs

 

 

  • Program dla szkół –nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych dla klas I-V

 warzywa

 

 

  • Program m Legitymacja szkolna we współpracy z NASK i Ministerstwem Cyfryzacji 

 mcose

 

 

  • Projekt : Utworzenie punktu dydaktycznego pn „Strefa ekologiczno-przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bedlnie"

 wfos

 

 

  • Program "Trzymaj formę"tf

logotyp

„Projekt Moje przedszkole –wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bedlno”

w Szkole Podstawowej w Bedlnie

 Gmina Bedlno - realizacja projektu „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno" (nr projektu RPLD.11.01.01-10-0041/19).

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i realizowany będzie w okresie od 01.08.2019r. do 31.07.2020r w Gminie Bedlno.

Celem projektu „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno” jest poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci, w tym dzieci z  niepełnosprawnościami  w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Nasza szkoła jest realizatorem projektu w ramach , którego wsparcie jest udzielane dziecku z niepełnosprawnością  w oddziale przedszkolnym.

Harmonogram   realizowanych zajęć  w  tygodniu przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bedlnie

Rodzaj zajęć

Osoba 

prowadząca

Ilość godzin w tygodniu

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

zajęcia rewalidacyjne

P. Eliza Gajewska

2

X

sala zajęć specjalistycznych

X

sala -pedagog

zajęcia logopedyczne

P. Jolanta Lewandowska

1

X

sala  nr 9

zajęcia stymulowanie funkcji poznawczych metodą integracji sensorycznej

P. Elżbieta Kaźmierczak

1

X

sala  nr 7

Ponadto w ramach wsparcia dziecka niepełnosprawnego jest zatrudniona pomoc nauczyciela w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

Osoby zatrudnione z zewnątrz to terapeuta ruchowy i psycholog.

W ramach projektu szkoła  zostanie doposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne a nauczyciele nabędą dodatkowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

 Dokumenty rekrutacyjne projektu  (załączniki )

Załącznik 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załącznik 2 DEKLARACJA

Załącznik 3 OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Czytaj więcej: Projekt "Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno"

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.