foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

datki 1 of 1

    Z inicjatywy Księdza Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Floriana w Bedlnie Roberta Awerjanow mogliśmy w niedzielę 13 września 2020r rozprowadzić część cegiełek na ufundowanie sztandaru dla naszej szkoły. We wspomnianej akcji rozprowadzania cegiełek wśród Parafian brali udział Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice.  Zebraliśmy kwotę 700,00zł. Serdecznie dziękujemy Wszystkim Parafianom, którzy wsparli nasz szczytny cel.

Cegiełki będziemy również rozprowadzać wśród społeczności szkolnej.

 datki 1 of 1 2

datki 1 of 1 3

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.