foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dzieci z Koła Tanecznego tańcem wyrażają swoją wdzięczność. dla Patrona św. Jana Pawła II.  Choreografia - p. Magdalena Wawrzyńska

Rodzice/ Opiekunowie Dzieci, Uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie.

Zgodnie z wprowadzonym rozporządzeniem MEN od poniedziałku tj. 26 października 2020 r. uczniowie klas IV-VIII będą pracować zdalnie według ustalonego dotychczas tygodniowego planu zajęć lekcyjnych.

Punkt Przedszkolny, Oddział Przedszkolny oraz klasy I-III pracują stacjonarnie również według obowiązującego wcześniej planu.

Inne informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w okresie do 08 listopada 2020 r. przedstawię na stronie WWW szkoły niezwłocznie.

 Dyrektor Szkoły - Ewa Kowalska

Obraz1

Czytaj więcej: Informacja dla rodziców

nadanie imienia 26

22 października 2020 r  (czwartek) odbyła się kościele Parafialnym p.w. Św Floriana  w Bedlnie ceremonia Nadania Imienia Św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Bedlnie oraz przyjęcia sztandaru z udziałem Jego Ekscelencji Biskupa Wojciecha Osiala, który przewodniczył Mszy św. oraz dokonał poświęcenia sztandaru szkoły. W uroczystości brali udział zaproszeni Goście, władze Gminy Bedlno oraz społeczność Szkoły Podstawowej w Bedlnie

Uroczystość na którą czekano długo, miała odbyć się 18 maja 2020 r. w setną rocznicę urodzin Patrona. Jednak ostateczną datą tego ważnego wydarzenia w życiu szkoły stał się dzień liturgicznego wspomnienia św Jana Pawła II. 

Czytaj więcej: Szkoła Podstawowa w Bedlnie ma Imię i Sztandar

Informujemy, że 22 października 2020r. (czwartek) to dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Bedlnie.

W tym dniu odbędzie się ceremonia Nadania Szkole Imienia Św. Jana Pawła II  i przyjęcia sztandaru.

20201015 105123

Przedstawiciel Nadleśnictwa Kutno przeprowadził zajęcia dotyczące wiedzy o lesie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I – III. Pogłębiona została wiedza uczniów na temat zwierząt i roślin leśnych, roli lasu w przestrzeni przyrodniczej, zachowań człowieka na terenie lasu. Dzieci uczyły się rozpoznawać drewno poszczególnych drzew. Wykorzystały grę dydaktyczną Odkrywca – Dendrolog będącą elementem utworzonego przed szkołą Punktu dydaktycznego. W końcowej części zajęć każdy uczeń otrzymał prezent – publikację ,,Las” prezentującą ciekawe aspekty pracy leśnika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Czytaj więcej: Edukacja leśna w naszej szkole

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.