foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi organizuje konkurs plastyczny pt. „Owoce i warzywa źródłem witamin, zdrowia i urody”. Skierowany jest on do dzieci klas IV-V szkół podstawowych z województwa łódzkiego.

Prace można przesyłać do 7 grudnia 2018 r. do godz. 15.30 na adres OT KOWR w Łodzi, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź z dopiskiem:  KONKURS PLASTYCZNY.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną o tematyce propagującej zdrowe żywienie. Do wyboru jest jeden z trzech tematów: zasady zdrowego żywienia, kolorowe przekąski owocowo-warzywne, owoce i warzywa w codziennej diecie. Praca musi być wykonana samodzielnie w formacie A4, dowolną techniką plastyczną. Może być rysowana, malowana czy wyklejana. Więcej informacji w Regulaminie Konkursu Plastycznego na stronie internetowej: http://www.kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-z-regionow/konkurs-plastyczny-w-woj-lodzkim.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.