Dzieci z Koła Tanecznego tańcem wyrażają swoją wdzięczność. dla Patrona św. Jana Pawła II.  Choreografia - p. Magdalena Wawrzyńska