foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Rodzice/ Opiekunowie Dzieci, Uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie.

Zgodnie z wprowadzonym rozporządzeniem MEN od poniedziałku tj. 26 października 2020 r. uczniowie klas IV-VIII będą pracować zdalnie według ustalonego dotychczas tygodniowego planu zajęć lekcyjnych.

Punkt Przedszkolny, Oddział Przedszkolny oraz klasy I-III pracują stacjonarnie również według obowiązującego wcześniej planu.

Inne informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w okresie do 08 listopada 2020 r. przedstawię na stronie WWW szkoły niezwłocznie.

 Dyrektor Szkoły - Ewa Kowalska

Obraz1

Nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870

Zgodnie z rozporządzeniem od soboty 24 października w całym kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie klas IV–VIII i szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze przechodzą na naukę zdalną. Będzie to obowiązywało do niedzieli 8 listopada.

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.