foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nadanie imienia 26

22 października 2020 r  (czwartek) odbyła się kościele Parafialnym p.w. Św Floriana  w Bedlnie ceremonia Nadania Imienia Św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Bedlnie oraz przyjęcia sztandaru z udziałem Jego Ekscelencji Biskupa Wojciecha Osiala, który przewodniczył Mszy św. oraz dokonał poświęcenia sztandaru szkoły. W uroczystości brali udział zaproszeni Goście, władze Gminy Bedlno oraz społeczność Szkoły Podstawowej w Bedlnie

Uroczystość na którą czekano długo, miała odbyć się 18 maja 2020 r. w setną rocznicę urodzin Patrona. Jednak ostateczną datą tego ważnego wydarzenia w życiu szkoły stał się dzień liturgicznego wspomnienia św Jana Pawła II. 

Uroczystość rozpoczęła się w Kościele o godzinie 9.55 powitaniem zaproszonych gości przez dyrektora szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego.O godzinie 10.00 rozpoczęła się Msza Święta.

Ks. Proboszcz Robert Awerjanow, dzieci i dyrektor szkoły powitali Księdza Biskupa.

Następnie nastąpiło odczytanie i przekazanie AKTU NADANIA IMIENIA Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Bedlnie przez Przewodniczącą Rady Gminy Bedlno p. Annę Ratajczyk.

Pani Małgorzata Berczyńska w imieniu Rodziców poprosiła Ks. Biskupa o poświęcenie sztandaru. Biskup Wojciech Osial poświęcił i pobłogosławił Sztandar. Przedstawiciele Rady Rodziców: p. Małgorzata Berczyńska, p. Joanna Kazimierczak i p. Agnieszka Kałębasiak przekazali SZTANDAR DYREKTOROWI SZKOŁY. Natomiast Dyrektor Szkoły przekzała sztandar pocztowi sztandarowemu w składzie: Chorąży - Mikołaj Bartosik, asysta Natalia Wężyńska i Nikola Kubicka

Poczet sztandarowy uroczyście zaprezentował sztandar i nastąpiło ślubowanie na sztandar szkoły. Tekst ślubowania został odczytany przez Wójta Gminy Bedlno p. Józefa Ignaczewskiego

Na sztandar ślubowali: p. Ewa Kowalska – dyrektor szkoły, p. Małgorzata Berczyńska - przewodnicząca Rady Rodziców, p. Olga Wilczyńska – przedstawicielka Rady Pedagogicznej i  Uczennica Maja Misztal - przewodnicząca SU.

Po liturgii Mszy świętej miała miejsce część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im Św. Jana Pawła II w Bedlnie pod opieką katechetki p. Jadwigi Wasilewskiej oraz wystąpienie dyrektora Szkoły Podstawowej im Św. Jana Pawła II w Bedlnie p. Ewy Kowalskiej.

Po zakończeniu Mszy św – pocztet sztandarowy został wyprowadzony i nastąpiło  uroczyste przejście do budynku szkoły. Ostatnim punktem uroczystości było wbicie honorowych gwoździ do drzewca sztandaru  i wpisy do kroniki szkolnej.

Uroczystość prowadzili p. Beata Adamiak  i  p. Kamil Gałązka.

 

 • nadanie_imienia-26
 • nadanie_imienia-27
 • nadanie_imienia-28
 • nadanie_imienia-29
 • nadanie_imienia-30
 • nadanie_imienia-31
 • nadanie_imienia-32
 • nadanie_imienia-33
 • nadanie_imienia-34
 • nadanie_imienia-35
 • nadanie_imienia-36
 • nadanie_imienia-37
 • nadanie_imienia-38
 • nadanie_imienia-39
 • nadanie_imienia-40
 • nadanie_imienia-41
 • nadanie_imienia-42
 • nadanie_imienia-43
 • nadanie_imienia-44
 • nadanie_imienia-45
 • nadanie_imienia-46
 • nadanie_imienia-47
 • nadanie_imienia-48
 • nadanie_imienia-49
 • nadanie_imienia-50

Simple Image Gallery Extended

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.