sprz swiata 1 of 1 5W dniu 15 września 2017 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do wolontariackiej akcji na rzecz poszanowania środowiska Sprzątanie świata – Polska 2017. W tym roku akcja przebiegała pod hasłem ,,Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji jest zwrócenie uwagi, na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami.

Przed budynkiem szkolnym zebrali się uczniowie i nauczyciele. Poszczególnym klasom rozdano worki i rękawice. Następnie uczniowie przeszli na teren sprzątania. Tym razem był to teren przyszkolnego ogródka dydaktycznego oraz pobliskie parkingi. Dzieci bardzo dokładnie uporządkowały wyznaczone tereny, segregując to, co zebrały.

 

sprz swiata 1 of 1 7Ważnym zadaniem akcji jest postrzeganie ,,śmieci” jako cenne surowce wtórne, w których jest potencjał zmagazynowanej energii. Odpady, poprzez segregację powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

Wierzymy, że prowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci oraz, że w przyszłości nasi wychowankowie będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.

sprz swiata 1 of 1 11

sprz swiata 1 of 1 12