foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logoF logoGB 

Gmina Bedlno otrzymała dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania

Nazwa zadania:  Utworzenie punktu dydaktycznego pn.

„Strefa ekologiczno-przyrodnicza” przy Szkole Podstawowej w Bedlnie.

 

Zadanie realizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu  „Nasze ekologiczne pracownie”.

Wartość ogólna zadania:  54.967,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:  49.467,00 PLN

Wkład własny Gminy Bedlno: 5500,00 PLN

W ramach realizacji działania zakupiono wyposażenie punktu: 6 sztuk tablic dydaktycznych, 2 gry typu światowid, wiatę przyrodniczą, stację meteorologiczną, panel twórczości przyrodniczej, stojak „Ptasi raj”,  5 poletek roślinnych z tabliczkami. W celu poznawania na żywo flory i fauny zakupiono rośliny: drzewa, krzewy, byliny, trawy. Odpowiednio przygotowano teren, wyrównano podłoże, wykonano ścieżki i utwardzenie pod wiatę, zadbano o roślinność -wysypanie odpowiedniej ziemi, kory, żwiru. Zakupiono również pomoce dydaktyczne do realizacji edukacji przyrodniczej.

 

Punkt dydaktyczny  tuż przy budynku szkoły spowoduje, iż nauczyciele będą mogli w większości organizować zajęcia terenowe z wykorzystaniem naturalnych pomocy dydaktycznych. Szczególnie będziemy mogli zastosować obserwację, doświadczenia oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem okazów naturalnych. Cieszymy się bardzo, że pozyskaliśmy zewnętrzną klasę ekologiczną wyposażoną w pomoce dydaktyczne na wysokim poziomie. Od września przez społeczność szkolną będą realizowane zaplanowane działania. 

Serdeczne słowa podziękowania za okazaną pomoc społeczność Szkoły Podstawowej w Bedlnie kieruje do Pana Wójta, Pani skarbnik, Pana Sekretarza oraz Rady Gminy Bedlno.

 Ewa Kowalska  

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.