foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekty i programy realizowane w Szkole Podstawowej w Bedlnie w roku szkolnym 2019/2020

  • Projekt „Moje przedszkole –wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bedlno”

 efs

 

 

  • Program dla szkół –nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych dla klas I-V

 warzywa

 

 

  • Program m Legitymacja szkolna we współpracy z NASK i Ministerstwem Cyfryzacji 

 mcose

 

 

  • Projekt : Utworzenie punktu dydaktycznego pn „Strefa ekologiczno-przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bedlnie"

 wfos

 

 

  • Program "Trzymaj formę"tf

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.