foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

staw 10

15 czerwca 2021 uczniowie klasy ósmej udali się nad staw w naszej miejscowości, aby pobrać próbki wody do badań. Z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu Moja Przyjaciółka Woda uczniowie sprawidzili pH wody, a także twardość ogólną i twardość węglanową. Młodzi chemicy stwierdzili, że w dniu badania woda miała odczyn lekko zasadowy a twardość węglanowa wynosiła 14 stopni niemieckich (woda o średniej twardości). Po powrocie do szkoły uczniowie dokonali obserwacji mikroskopowuych wody pod kierunkiem p. Ewy Kowalskiej.

Czytaj więcej: Badania wody ze stawu w Bedlnie

woda experymenty 1 of 1 8

Dziś 1 czerwca 2021 na lekcjach fizyki i chemii uczniowie klasy ósmej przeprowadzali badania z wykorzystaniem wody i nowo zakupionych pomocy dydaktycznych. Ustalali odczyn czystej wody, oraz wody zanieczyszczonej różnymi substancjami wykorzystując do tego celu dostępne wskaźniki (papierek uniwersalny, fenoloftaleinę i oranż metylowy). Następnie wyznaczali pH przygotowanych roztworów przy użyciu profesjonalnego pH-metru elektronicznego, badali temperaturę wody oraz oznaczali twardość węglanową wody z kranu oraz wody filtrowanej i przegotowanej metodą miareczkowania. Zauważyli, że wykorzystanie fitrów i przegotowanie wody sprawia, że z wody bardzo twardej można uzyskać wodę miękką.

Następnie przyszedł czas na badanie właściwości sorpcyjnych różnych rodzajów podłoża. Każda z czterech grup otrzymała inny materiał badawczy (glin, piasek, torf, ziemię ogrodową) i sprawdzała zdolności tych materiałów do zatrzymywania w sobie wody. 

Czytaj więcej: Badania wody w ramach projektu "Moja Przyjaciółka Woda"

I. Organizator Konkursu:

Opiekun Koła Muzycznego, Szkolne Koło Ligii Ochrony Przyrody

II Cel konkursu:

 Celem konkursu jest:

  • Propagowanie wiedzy przyrodniczej oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczności przedszkolnej i szkolnej w klasach 1-3 poprzez muzykę, śpiew.
  • Zachęcenie dzieci do zainteresowania się tematyką oszczędzania wody.
  • Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
  • Budowanie postaw proekologicznych.
  • Prezentacja umiejętności wokalnych.

Czytaj więcej: Regulamin  konkursu wokalnego „Oszczędzaj wodę”

Drodzy sympatycy naszej szkoły. Zapraszamy Was do wytypowania najciekawszego zdjęcia w konkusie pt: Woda w obiektywie. Konkurs został ogłoszony podczas zajęć dotyczących poznawania właściwości wody wśród uczniów klasy VII. W wyznaczonym terminie otrzymalismy 10 prac, które prezentujemy poniżej. Kto Waszym zdaniem powinien otrzymać nagrodę publiczności? Głosowanie zamykamy we środę 2 czerwca 2021 roku o godzinie 20.00.

glosuj

UWAGA! UWAGA! KONKURS PLASTYCZNY "OSZCZĘDZAJ WODĘ!" - roztrzygnięty!

Komisja konkursowa w składzie: p. Elżbieta Prośniewska, p. Krystyna Kaba, p. Ewa Karolewska-Starosta wybrała spośród przysłanych plakatów najciekawsze prace plastyczne.


W kategorii klas 0-III
I miejsce KACPER FIDRYSIAK KL.0

KAcperF 1 of 1

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu "OSZCZĘDZAJ WODĘ"!

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.