foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ed eko 2 of 4

Przystąpiliśmy do realizacji zaplanowanych działań w oparciu o utworzony Punkt dydaktyczny przed naszą szkołą. Na zajęciach edukacji przyrodniczej uczniowie klasy III wysadzili cebulki tulipanów. Wiosną, podziwiać będziemy czerwone i żółte kwiaty tulipanów na naszym poletku roślinnym. 

ed eko 4 of 4

 

ed eko 1 of 4

ed eko 3 of 4

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.