DOVE PACE TRAVAI D’OGNI MIA GUERRA
             Francesco Petrarka In morte di Madonna Laura:

ark4          

W poniedziałek 18 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Łowicza, Nieborowa i Arkadii.
W Arkadii zwiedzili romantyczno - sentymentalny park założony przez Helenę Radziwiłł w 1778 roku, w Nieborowie barokowy Pałac Radziwiłłów, a w Łowiczu spacerowali po mieście znanym z oryginalnej i do dziś zachowanej sztuki ludowej. Zachwycali się trójkątnym rynkiem oraz renesansowo-barokową katedrą na tle kolorowego jesiennyego pejzażu.

ark1

ark2Odjeżdżaliśmy z  refleksją nad wyrytymi w Arkadii pod tympanonem od strony stawu  słowmi Francesca Petrarki z sonetu In morte di Madonna Laura: DOVE PACE TRAVAI D’OGNI MIA GUERRA („Tu pokój po wielu walkach znalazłem”, „Tu odnajduję spokój po każdej mojej walce”, „Gdzie pokój odnalazłem przez całą moją wojnę”). 

ark3

ark5