20191105 08404517844 2

Maja Rojewska i Kornelia Michalak otrzymały wyróżnienia i nagrody za udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez GOK w Bedlnie pod hasłem

,,PRZYSZŁA JESIEŃ’’