foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 laurki 1 of 1Przedszkolaki chętnie uczestniczą w konkursach

szkolnych i pozaszkolnych 

zachęcane przez swoją Panią wykonują piękne prace 

KONKURS PLASTYCZNY : "LAURKA DLA BIBLIOTEKI "

Prace wykonały:

- GABRIELA KOŁODZIEJSKA 5L.

- MAJA FYSZEL 6L.

- NADIA RZEŹNICKA 5L.

- GRACJAN MARKIEWICZ 6L.( nie ma na zdjęciu)

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.