foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Z okazji Dnia Nauczyciela
życzymy takich myśli i marzeń
które dają się urzeczywistnić,

 gtan


pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom
tym starszym i tym młodszym
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Grupa taneczna wraz z opiekunem

Magdaleną Wawrzyńską

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.