foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

                    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawłą II w Bedlnie

 

                                       zwraca się z prośbą do Rodziców,

                       o zapewnienie opieki dzieciom w dniach 24, 25, 26 maja, 

                          ze względu na odbywający się egzamin ósmoklasisty.

              W celu zapewnienia uczniom optymalnych warunków pisania egzaminów

                                       proszę Państwa o wyrozumiałość.

 

                                                                                        Z poważaniem

                                                                                        Ewa Kowalska

 

 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.