Zapraszamy do udziału w XLV edycji konkursu

,,PRZYRODA – TWÓJ PRZYJACIEL” z tematem wiodącym w roku 2022 ,,Moja rodzina dba o przyrodę”.

Format i technika pracy plastycznej - technika dowolna, format A4. Nie wykonujemy prac przestrzennych.

Prace dostarczamy do szkoły do dnia 11 października 2022 roku do p. E. Prośniewskiej. Konkurs jest przeznaczony dla :

przedszkolaków, uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII.

LOP31