foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zmiany w organizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie

w związku z pracami adaptacyjnymi żłobka.

  1. Uczniowie dojeżdżający autobusami szkolnymi wchodzą i wychodzą do budynku szkoły przez halę sportową od strony Orlika.
  2. Wyłączono z użytkowania szatnie w części piwnicznej, cały korytarz piwniczny. Wejście dla Dzieci, Uczniów i Rodziców w części piwnicznej jest wyłączone.
  3. Szatnie dla uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego przeniesiono na parter- korytarz szkolny.
  4. Dzieci z  Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i Uczniowie dowożeni przez Rodziców wchodzą i wychodzą  wejściem głównym.
  5. Dzieci, Uczniowie, Rodzice, Pracownicy Szkoły ze względów bezpieczeństwa nie mogą przebywać w części piwnicznej budynku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.