foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Treści zdalnej edukacji uczniów kl. III

 Krąg tematyczny - ,,Wkrótce wakacje ”

Data

i załączniki

Treści edukacyjne

22. 06. 2020 r.

Poniedziałek

Proszę o przesłanie zdjęć

,,Bezpieczne wakacje”

Ed. polonist. : Podręcznik cz. 4 str. 66- 67 przeczytać i nauczyć się czytać. Ćwiczenia 1-6 str. 74-77. Proszę o zdjęcie tych stron ćwiczenia.
Ed. matemat. Podręcznik  s. 68-69 zad.1-5 (wyniki konsultowane
w czasie kontaktu telefonicznego, proszę o samodzielne wykonywanie tych zadań i o zdjęcia tych stron).

Ed. społ. Zasady bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku, zasad bezpieczeństwa związanych
z pandemią Covit - 19

 

 (Filip wykonuje tylko wybrane zadania, te które rozumie i te które może wykonać).

23. 06. 2020 r.

Wtorek

Rozmowa telefoniczna                     z nauczycielem po godz. 12.00

,,Wakacyjne plany”

Ed. polonist: Podręcznik, str. 68 - 69, przeczytać i nauczyć się czytać, Ćwiczenie str. 78 - 79 ćw. 1- 4. Proszę  o przesłanie zdjęć tych zadań.
 Ed. matemat: Ćwiczenie – s. 82 - 83 zad. 1-7. (Proszę o zdjęcia tych stron).

Ed. przyrod. Zmiany w przyrodzie zachodzące w lipcu i sierpniu, poznanie pracy rolnika na polu w czasie żniw. Przypomnienie rodzajów zbóż i produktów z nich otrzymywanych.

Wych. fiz. Ogólnorozwojowe ćwiczenia ruchowe – skoki na skakance, biegi z przeszkodami, rzuty do celu, biegi w różnym tempie.

 

(Filip wykonuje tylko wybrane zadania, te które rozumie i te które może wykonać).

24.06.2020 r.

Środa

Proszę o przesłanie zdjęć

,,Co nas czeka w czwartej klasie?’’

Ed. polonist: Podręcznik, str.70, 71,72,73 przeczytać i nauczyć się czytać, ustnie pytania pod tekstem. Ćwiczenie str. 80-81 ćw. 1–6. Pisemnie w zeszycie ćw. 4.( Proszę o zdjęcia tej strony zeszytu).

Ed. matemat: Ćwiczenie– s. 84 - 85 zad. 1-7

Ed. tech. ,,Pojazdy poruszające się po wodzie” – wycinanie ich
z różnych figur geometrycznych z kolorowego papieru i naklejanie ich  na karton. (Proszę o zdjęcie tej pracy).

Wych. fiz. Gry i zabawy dowolne na powietrzu – biegi do wyznaczonego punktu, kozłowanie piłki slalomem, bieg
z przeskakiwaniem przez skakankę.

(Filip wykonuje tylko wybrane zadania, te które rozumie i te które może wykonać).

25.06.2020 r.

Czwartek

Proszę o przesłanie zdjęć

,,Wakacje tuż, tuż”

Ed. polonist: Podręcznik, str. 74 - 75, przeczytać i nauczyć się czytać. Ćwiczenie str. 82-85 ćw. 1–7.

Ed. matemat:,, W parku rozrywki’’- gra matematyczna. Ćwiczenie
s. 86-87

Ed. plast. ,, Moje wakacyjne plany” – przedstawienie wakacyjnych planów dotyczących wypoczynku dowolną techniką (wydzieranka, collage, malowanie farbami, wycinanie itp.) (Proszę o zdjęcie tej pracy).

Wych. fiz. Dowolne gry i zabawy ruchowe z mocowaniem
 z przyborami dostępnymi w domu.

(Filip wykonuje tylko wybrane zadania, te które rozumie i te które może wykonać).

26.06.2020r.

Piątek

Zakończenie roku szkolnego klasy 3 odbędzie się w godz.
11.30 – 12:00 na powietrzu, przed wejściem do hali gimnastycznej
W przypadku jakichkolwiek zmian poinformuję o nich telefonicznie. Proszę o odbieranie rzeczy uczniów z półek, znajdujących się w klasie. Dziś w godz. od 9:00 do godz. 11:00.  P. Lewandowska prosi o zwrot do biblioteki podręczników klasy 3.

Treści zdalnej edukacji uczniów kl. III

Krąg tematyczny - ,,W Europie”

Data

i załączniki

Treści edukacyjne

15. 06. 2020 r.

Poniedziałek


Rozmowa telefoniczna                     z nauczycielem po godz. 12.00

,,Kulinarne podróże po Europie”

Ed. polonist. : Podręcznik cz. 4 str. 62- 63 przeczytać i nauczyć się czytać. Ćwiczenia 1-5 str. 70-71. ćwiczenia. Proszę o zdjęcie tych stron  ćwiczenia.
Ed. matemat. Ćwiczenie s. 80- 81 zad.1-8 (wyniki konsultowane
w czasie kontaktu telefonicznego, proszę o samodzielne wykonywanie tych zadań i o zdjęcie tych stron). 

Ed. społ. Zasady higieny i kulturalnego spożywania posiłków, kompozycja przepisu kulinarnego.


 (Filip wykonuje tylko wybrane zadania, te które rozumie i te które może wykonać).

19. 06. 2020 r.

Piątek

Proszę o przesłanie zdjęć

Krąg tematyczny- ,,Wkrótce wakacje”

,,Dzień taty”

Ed. polonist: Podręcznik, str.64 - 65, przeczytać i nauczyć się czytać, ustnie ćw. 1-4 pod tekstem. Ćwiczenie str. 72-73 ćw. 1–6. Pisemnie w zeszycie zad. 5 i 6. Proszę  o przesłanie zdjęć tych zadań.
Ed. matemat: Podręcznik – s. 66 – 67 zad. 1-6. Proszę o zdjęcia tych stron).

Ed. plast. ,,Upominek dla mojego taty” wykonanie upominku wg. własnego pomysłu dowolną techniką, praca przestrzenna lub płaska
z różnych materiałów dostępnych w domu.

Informacje                 dla rodziców uczniów

W dniach 16 – 18. 06. 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasistów  i wówczas nie ma zajęć edukacyjnych dla uczniów pozostałych klas.  

   

Temat pracy dla uczniów uczęszczających na zajęcia koła plastycznego do wykonania na piątek 19.06. 2020r. -  ,,Moje wakacyjne marzenia" - przedstawienie wakacyjnych planów dotyczących wypoczynku dowolną techniką (wydzieranka, collage, malowanie farbami, wycinanie itp.).

Klasa III 15.06.2020

Temat: Mówienie o tym ,co będę robić jutro.

Mówiąc o przyszłości możemy też użyć czasu teraźniejszego dodając końcówkę –ing do czasownika. Jest to po części małe wprowadzenie do tego, czym będziemy zajmować się w klasach starszych.

Proszę zrobić zadanie 3 z zeszytu ćwiczeń na stronie 123 tam trzeba dopisać co dzieci robią wpisuję bank słów:

Playing the trumpet

Doing karate

Having breakfast

Singing

Dancing

Proszę powyższe słówka wpisać w odpowiednie miejsca.

Do tego również zrobić ćwiczenie 4/123. Tam trzeba wpisać czasownik z końcówką –ing tak, żeby powstało zdanie: Jutro będę………….

Można wpisać dowolną rzecz np. tańczyć (dancing), grać w piłkę (playing football) itp., oraz wykonać rysunek.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.