foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Klasa III 29.05.2020

Temat: Utrwalenie nazw przedmiotów szkolnych.

Proszę wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń w celu utrwalenia słówek poniedziałku: 1 ze strony 118, 2 ze strony 118 (na podstawie nagrania z płyty CD 3 nagranie 18), oraz zadanie 3 ze strony 119 (trzeba wymienić nazwy przedmiotów szkolnych, które Lucy lubi i których Jim nie lubi).

Klasa III 25.05.2020

Temat: It`s Holiday time!

Proszę przepisać słówka do zeszytu:

Art. –plastyka

English – język angielski

IT – informatyka

Maths – matematyka

PE – W-f

Science – przyroda

End – koniec

Mark – ocena

Prize – nagroda

Report – świadectwo

Teach – uczyć kogoś

Dodatkowo proszę wykonać ćwiczenie 2 ze strony 93 z podręcznika w zeszycie – trzeba przepisać zdania uzupełniając nazwy przedmiotów szkolnych w miejsce obrazków.

Treści zdalnej edukacji uczniów kl. III

Krąg tematyczny - ,,Maj wokół nas”

 

Data

i załączniki

Treści edukacyjne

25. 05. 2020 r.

Poniedziałek

Rozmowa telefoniczna                     z nauczycielem po godz. 11.00

,,Zielono mi”

Ed. polonist. : Podręcznik cz. 4 str. 36-37, przeczytać i nauczyć się czytać,  ustnie pytania pod tekstem. Ćwiczenia 1 – 3 str. 38. Pisemnie w zeszycie ćw. 1.s.37 z podręcznika (proszę o przesłanie zdjęcia  opowiadania napisanego w zeszycie na środę.)
Ed. matemat. Podręcznik – s. 53 zad.1-3, Ćwiczenie s. 67zad.1-5 (wyniki konsultowane w czasie kontaktu telefonicznego, proszę o zdjęcie tej strony.).

Ed. tech:. ,,Upominek dla mojej mamy” wykonanie wg. własnych pomysłów, z materiałów dostępnych w domu.

 

(Filip wykonuje tylko wybrane zadania, te które rozumie i te które może wykonać).

26. 05. 2020 r.

Wtorek

Proszę o przesłanie zdjęć

,,Moja mama jest wspaniała”

Ed. polonist: Podręcznik, str. 44-45, przeczytać i nauczyć się czytać, ustnie ćw. 1-6 pod tekstem. Ćwiczenie str. 45-47 ćw. 1–9)
Proszę o przesłanie zdjęcia ćw.5.
Ed. matemat: Podręcznik– s. 54- 55 zad. 1- 6 ustnie (wyniki konsultowane podczas rozmowy telefonicznej) Zeszyt ćwiczeń s. 68 zad.1-4. (konsultacja  wyników podczas rozmowy telefonicznej)

Ed.muz. Nauka piosenki pt. ,,Walczyk dla mamy”- wykonanie układu ruchowego do tej piosenki. (proszę o przesłanie zdjęcia)

Wych. fiz: Ćwiczenia i zabawy ruchowe z piłkami - rzucanie, chwytanie i kozłowanie.

(Filip wykonuje tylko wybrane zadania, te które rozumie i które może wykonać).

27.05. 2020 r.

Środa

Rozmowa telefoniczna                     z nauczycielem po godz. 11.00

,,Woda bezcenny dar”

Ed. polonist: Podręcznik s. 38-39 zeszyt ćw. str. 39- 41 zad. 1 – 8,  proszę o zdjęcie ćw. 1 i 3 s.39

Ed. matemat: Podręcznik, str.56-57, zad. 1 –8 ustnie, (konsultowane wyniki podczas rozmowy telefonicznej). Zeszyt ćwiczeń s. 69 zad.1-5 (proszę o zdjęcie tej str. ćwiczenia.

Ed. przyrod. Podręcznik s. 38-39

Zasady zachowania się podczas burzy – omówienie niebezpieczeństw
 i zagrożeń. Znaczenie wody dla organizmów żywych –wody stojące, płynące, sztuczne zbiorniki.( zapamiętać – rozmowa telefoniczna
 z nauczycielem)

Wych. fiz: Gry i zabawy bieżne – orientacyjno- porządkowe, czworakowanie, bieg w różnym tempie, pokonywanie toru przeszkód.

 (Filip wykonuje tylko wybrane zadania, te które rozumie i które może wykonać).

28.05. 2020 r.

Czwartek

Proszę o przesłanie zdjęć

,,Kto mieszka w jeziorze”

Ed. polonist: Podręcznik s. 40-41. Proszę nauczyć się czytać wiersza  ,,Żuraw i czapla”

Zeszyt ćw. str. 42-43 zad.1-6,(sprawdzane poprzez kontakt na Messenger, proszę o zdjęcie ćw.6   

Ed. matemat: Podręcznik s. 58 . Pisemnie w zeszycie zad. 3
 ( proszę o zdjęcie zadań wykonanych w zeszycie)

Zeszyt ćw. 70-71 zad.1- 8 (proszę o przesłanie zdjęcia s. 71)

Ed. społecz.  Podręcznik s.40-41- ocena zachowania bohaterów opowiadania, udzielenie im rad, przyczyny niedomówień i problemów.

Wych. fiz: Gry i zabawy ogólno rozwojowe: czworakowanie, rzuty piłką do dowolnego celu, zabawy w parach zabawy rzutne , bieżne, skoczne.

(Filip wykonuje tylko wybrane zadania, te które rozumie i które może wykonać).

29.05. 2020 r.

    Piątek

Rozmowa telefoniczna                     z nauczycielem po godz. 11.00

,,Maj pachnący kwiatami”

Ed. polonist: Zeszyt ćwiczeń s .48-49 ćw. 1-5 ( rozwiązania konsultowane w czasie rozmowy telefonicznej) Proszę o zdjęcie ćw. wykonanego w zeszycie( druga kropka).

Ed. plast. ,,Jezioro ” – rysowanie jeziora jako ekosystemu, kompozycja płaska - malowanie, nalepianie gotowych elementów.

Ed. informatyczna: W krainie mrówek – rozwiązywanie zadań logicznych i matematycznych. Zeszyt ćw. s. 32-33, płyta ( w miarę możliwości).

(Filip wykonuje tylko wybrane zadania, te które rozumie i które może wykonać).

Temat pracy Koła plastycznego na najbliższy tydzień :  "Oczytana sowa”:  z kolorowego papieru wyciąć kształt sowy, z kawałka gazety wyciąć dziób i łapki, przykleić do sowy, nakleić z kolorowego papieru oczy  i wydarte z gazety piórka, można dokleić okulary oczytanej sowie. Pracę przesłać w formie zdjęcia do piątku. 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.