foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ed. matemat:

zeszyt ćw. str. 42

Ed. polonist:

podręcznik, zad. 1,  str 61 – pisemnie

Ed. przyrodn, Ed. plast:

dokonać obserwacji ziemi ogrodowej i piasku, uzupełnić str. 70 w zeszycie ćw. (Obserwację można przeprowadzić w sobotę lub niedzielę, proszę o zdjęcie strony zeszytu ćwiczeń  do dn. 05. 04. 2020 r.)

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.