foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Treści zdalnej edukacji uczniów kl. II

Data

i załączniki

Treści edukacyjne

22. 05. 2020 r.

Poniedziałek

1 zdjęcie

 Ed. polonist: Podręcznik, tekst, str. 64 i 65, ustnie polecenia 1 – 3, str. 65.  rozmowa na temat poleceń 1 i 2 pod tekstem. Zeszyt ćw. str. 77 - 78, zad. 1 - 5. Zdjęcie str. 77. Ed. plastyczna: Żaglówka dla taty: wyciąć żagiel z kolorowego papieru, przymocować go do słomki do napojów za pomocą taśmy klejącej, słomkę z żaglem przymocować plasteliną na tacce styropianowej, dowolnie ozdobić.  Ed. społeczna: ,,Co lubi tata?” - rozmowa z tatą.  Wych. fiz: Zabawy bieżne w ogrodzie.– bieg w miejscu, bieg ze zmienną długością kroków.

23. 05. 2020 r.

Wtorek

Ed. polonist: Zeszyt ćw. str. 82, zad. 1 – 2, pisemnie. . Ed. techniczna:  wyciąć monety i banknoty z ostatnich stron ćw. ed. matematycznej. Wych. fiz: Zabawy bieżne – ćwiczenia zwinnościowe. Ed. matemat: Zeszyt ćw.  str. 78 i 79 – rozegranie dwóch partii gry ,,Spływ kajakowy”                z członkiem rodziny

24. 05.

2020 r.

      Środa

Ed. polonist: Zeszyt ćw. str. 83, zad. 3 i 4, pisemnie.  

Wych. fiz: Ćwiczenia z piłką – prowadzenie piłki ręką, nogą, kozłowanie.   

Ed. matemat: Zeszyt ćw.  str. 78 i 79 – rozegranie dwóch partii gry ,,Spływ kajakowy” z członkiem rodziny.  Ed. muzyczna: Zapoznać się                  z piosenką na str. 92 w podręczniku.

25. 05.

2020 r.

Czwartek

Ed. informatyczna: Praca z płytą: gra ,,Leśne przygody”.

Ed. matematyczna: Powtórzyć tabliczkę mnożenia.                                           Ed. polonistyczna: Zeszyt ćw. str. 84 i 85, zad. 1 – 4, pisemnie.  

26. 05.

2020 r.

Piątek

Zakończenie roku szkolnego: odbiór świadectw w głównym wejściu szkoły w godz. od 11.30 do 12.00. Przypominam o posiadaniu maseczek                i rękawiczek.

Treści zdalnej edukacji uczniów kl. II

Data

i załączniki

Treści edukacyjne

08. 06. 2020 r.

Poniedziałek

1 zdjęcie

 Ed. polonist: Podręcznik, tekst, str. 60 i 61, ustnie zad. 1 i 2, str. 61. Zeszyt ćw. str. 72 i 73, zad. 1 – 5.  Ed. plastyczna: Słońce i planety:                  na kartonie wykonać Układ Słoneczny malując jego elementy plasteliną. Wpisać nazwy składników układu.  Wykorzystać wiadomości                        ze str. 60 i 61 z  podręcznika.  Zdjęcie pracy.                                            Ed. muzyczna: Podręcznik, str. 91, zad. 4 i 5. Odwiedzić stronę:

 

Wych. fiz: Zabawy z piłką – doskonalenie rzutów i chwytów.

09. 06. 2020 r.

Wtorek

3 zdjęcia

Ed. polonist: Potyczki ortograficzne, str. 49 - 52, zadania z tych stron. Zdjęcie str. 52. Ed. przyrodnicza: W dostępnych źródłach informacji poczytać wiadomości na temat planet. Wych. fiz: Zabawy z piłką – kozłowanie jedną ręką i oburącz.  Ed. matemat: Podręcznik, str. 64, zad. 1 - 3 ustnie, Zeszyt ćw.  str. 74,  zad. 1 – 3. Zadanie 2 przedstawić na grafie w zeszycie.  Dzwonić w razie wątpliwości. Zdjęcie strony i grafu.

10. 06.

2020 r.

      Środa

Rozmowa telefoniczna po godz. 12.00.

Ed. polonist:. Podręcznik, str. 62 i 63, zad. 1, 2 i 4,  ustnie. Rozmowa na temat tych zadań.  Zeszyt ćw. str. 74 – 76, zad. 1 – 6. Czytanie na ocenę wypowiedzi z zad. 1.

Wych. fiz: Zabawy w ogrodzie ze współzawodnictwem.                           Ed. matemat: Zeszyt ćw. str. 75, zad. 1 – 3.  

Informacje                 dla rodziców uczniów

W tym tygodniu są trzy dni nauki. W dn. 08. 06. 2020 r. (poniedziałek)            w godz. 9.00 – 11.00 proszę odebrać sprawdziany końcoworoczne              i dostarczyć je do szkoły w dn. 15. 06. 2020 r. (poniedziałek)                               w godz. 9.00 – 11.00 zapakowane w torebkach foliowych.                                                         W dniach 16 – 18. 06. 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasistów                       i wówczas nie ma zajęć edukacyjnych.

 

Treści zdalnej edukacji uczniów kl. II

Data

i załączniki

Treści edukacyjne

15. 06. 2020 r.

Poniedziałek

Rozmowa telefoniczna po godz. 12.00.

 Ed. polonist: Podręcznik, tekst, str. 66 i 67, ustnie zad. 1 str. 67. Czytanie na ocenę: tekst ze str. 66. Zeszyt ćw. str. 79, zad. 1 i 2, nie wykonujemy zadania z gwiazdka. Ed. plastyczna: ,,Plecak  turysty” – rysunek niezbędnych rzeczy w plecaku turysty wykonany mazakiem. Wykorzystać wiadomości  ze str. 67 z  podręcznika.  Ed. społeczna: Podręcznik, str. 67, zad. 2 pisemnie w zeszycie przedmiotowym.  Czytanie zapisu podczas rozmowy. Wych. fiz: Olimpiada Sportowa w ogrodzie – skok w dal                       z miejsca, rzuty do celu oraz w dal małym przedmiotem.

Koło plastyczne: ,,Moje wakacyjne marzenia” – przedstawienie wakacyjnych planów dotyczących wypoczynku dowolną techniką (wydzieranka, collage, malowanie farbami, wycinanie itp.).

19. 06. 2020 r.

Piątek

2 zdjęcia

Ed. polonist: Podręcznik, wiadomości ze str. 69 ustnie, Zeszyt ćw. str. 81, zad. 4 i 5.  Ed. przyrodnicza: Podręcznik, str. 68, zad. 1 i 2. Zeszyt ćw. str. 80, zad. 3, zdjęcie strony. Ed. matemat: Zeszyt ćw.  str. 77,  zad. 1 – 3, zdjęcie strony.

Klasa II 09.06.2020

Temat: I`m wearing a helmet! – Mam na sobie kask!

Notatka do zeszytu:

Rollerblading – jazda na rolkach

Helmet – kask

Summer – lato

Knee pads – ochraniacze na kolana

Often – często

Do tego proszę uzupełnić ćwiczenia ze stron 120 i 121 w zeszycie ćwiczeń.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.