foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 na 30 marca 2020 (poniedziałek)

Edukacja polonistyczna

Temat: Zapraszamy gości.

Podręcznik : Przeczytać wiersz s.64.

Odpowiedzieć ustnie na pytania 1,2,3 s.64.

Ćwiczenie: Wykonać ćwiczenie 1 s.55 oraz 3,4 s.56.

Edukacja matematyczna

Podręcznik: s.25.

Ćwiczenie: s.32.

Zeszyt przedmiotowy: Napisz 3 linijki liczby 18. Narysuj rysunek.

Wychowanie fizyczne

Dołączyć do zestawu ćwiczeń z poprzedniej lekcji następne ćwiczenia:

  1. Rzuty piłeczką, woreczkiem do celu.
  2. Toczenie piłki jedną lub dwiema rękami.

Na ocenę proszę przysłać filmik, zdjęcie lub krótki opis dowolnych ćwiczeń wykonywanych przez dziecko (do końca tygodnia).

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 na 31 marca 2020 (wtorek)

Edukacja polonistyczna

Temat: Miś i misie, Kasia i Kaśka.

Podręcznik : s. 65.

Zeszyt przedmiotowy: Na ocenę przepisać do zeszytu uzupełnione ćwiczenie 2 s. 65                     z Ćwiczenia i przysłać zdjęcia na mojego maila.

Edukacja matematyczna

Podręcznik: s.26.

Ćwiczenie: s.33. Na ocenę przysłać zdjęcie tej strony na mojego maila.

Edukacja społeczna

Na ocenę przysłać zdjęcie rysunku lub krótkiego opisu na temat: „Jak kulturalnie przyjmować gości” . Czas – 2 tygodnie.

https://slideplayer.pl/slide/11877416/

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 na 01 kwietnia 2020 (środa)

Edukacja polonistyczna

Temat: Dzień Odkrywców. W wiejskiej zagrodzie.

Podręcznik „Dzień Odkrywców”: s.50-53.

Na ocenę przysłać zdjęcia stron 52-53.

Edukacja matematyczna

Ćwiczenie: s.34.

Kaligrafia matematyczna: s.25 – liczby 16,17,18 oraz s.31.

Edukacja muzyczna

Naucz się z płyty śpiewać piosenkę „Wieziemy kogucika” s.66. Jeśli potrafisz wykonaj            s.66-67.

Na ocenę przysłać filmik z występem ucznia. Można zaśpiewać dowolną piosenkę, jaką umie. Czas – 2 tygodnie.

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 na 02 kwietnia 2020 (czwartek)

Edukacja polonistyczna

Temat: Lubimy fantazjować.

Podręcznik: s.66-67. Odpowiedzieć ustnie na pytania pod tekstami.

Na ocenę przysłać filmik z nagranym czytaniem wiersza „Fantazja”.

Ćwiczenie: s.57-58.

Edukacja matematyczna

Podręcznik: s.28 (ustnie).

Ćwiczenie: s.35.

Zeszyt przedmiotowy: Napisać 3 linijki liczby 19 i narysować tyle elementów.

Zajęcia komputerowe

Podręcznik:  s.38-39.

Na ocenę napisać w programie Word 3 zdania. Zmienić wygląd niektórych wyrazów (pogrubienie, kursywa, podkreślenie) i przesłać ten plik na mojego maila. Czas – 2 tygodnie.

Materiały do pracy zdalnej dla klasy 1 na 03 kwietnia 2020 (piątek)

Edukacja polonistyczna

Temat: Wieczór ciekawych opowieści.

Podręcznik: s.68. Nauczyć się czytać.

Ćwiczenie: s.59.

Zeszyt przedmiotowy: Napisać po 2 linijki litery ć, Ć. Narysować rysunek i wypisać kilka wyrazów z tą literą.

Na ocenę przepisać do zeszytu poniższe pytania i odpowiedzieć na nie pełnymi zdaniami. Zdjęcie przysłać.

  1. Co bardzo lubi Maciek?
  2. Co zrobiła ćma?

Edukacja matematyczna

Ćwiczenie: s.36-37. Praca podlega ocenie. Proszę przysłać zdjęcia.

Wychowanie fizyczne

Dołączyć do zestawu ćwiczeń z poprzedniej lekcji następne ćwiczenia:

  1. Rzuty i chwyty piłki – ćwiczenia w parach (z rodzeństwem, z rodzicami).

Wykonywać ćwiczenia z matematyki na różnych portalach internetowych np. https://www.matzoo.pl/klasa1

https://www.gry-matematyczne.pl/gry.html

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.