foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Proszę w klasach I-III powtarzać materiał, który był realizowany w czasie zajęć, w szczególności słownictwo z następujących rozdziałów:

  • klasa I - rozdział 6 i 7 słownictwo powtórka, utrwalanie dotychczas przerobionego słownictwa
  • klasa II - rozdział 5 i 6 powtórka i utrwalanie słownictwa
  • klasa III- rozdział 5 i 6 , powtórka i utrwalanie słownictwa, w tym dni tygodnia i miesiące.

Dodatkowe karty pracy dla uczniów będą przesłane w przyszłym tygodniu.

Eliza Gajewska.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.