foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Poniedziałek

22.06.2020r.

Utrwalenie wiadomości: Prawa człowieka, nieletni wobec prawa.

Obejrzyj na YouTube film: WOS RP NP Lekcja 18 Poznajemy genezę praw człowieka

Czwartek

25.06.2020r.

Utrwalenie wiadomości: Świat, Europa.

Obejrzyj na YouTube film: Unia Europejska: Historia Integracji Europejskiej - (Animacja)

Poniedziałek

15.06.2020r.

Utrwalenie wiadomości:       W świecie mediów i informacji.

Podręcznik – podsumowanie działu VII:  W świecie mediów  i informacji.   str. 225-226

W zeszycie wpisać temat.

Ze strony www.epodreczniki.pl udostępniłam materiał: W gąszczu informacji.Proszę się z nim zapoznać.

Jako notatka: odpowiedzieć na pytanie 1 str.226

Wykonujemy, nie przesyłamy.

Poniedziałek

8.06.2020r.

W świecie mediów i informacji – powtórzenie.

Podręcznik – podsumowanie działu VII:  W świecie mediów i informacji.                str. 225-226

W zeszycie wpisać temat.

Obejrzyj na YouTube film: Mass media i opinia publiczna

Jako notatka: odpowiedzieć na pytania do tekstu – Z życia wzięte str.225

Wykonujemy, nie przesyłamy.

Poniedziałek

1.06.2020r.

Korzyści związane                 z cyberprzestrzenią.

Podręcznik temat 38.  Cyberprzestrzeń- korzyści i zagrożenia. Str. 222

W zeszycie wpisać temat.

Obejrzyj na YouTube film:                                               

Sieciaki.pl – Zasady bezpiecznego korzystania  z internetu: Szanuj innych w sieci

Jako notatka : ćwiczenie 1 str.224

Wykonujemy, nie przesyłamy.

Czwartek

 4.06.2020r.

Zagrożenia związane                     z cyberprzestrzenią.

Podręcznik temat 38. Cyberprzestrzeń- korzyści  i zagrożenia. Str. 223

W zeszycie wpisać temat.

Obejrzyj na YouTube filmy:

Wady i Zalety Internetu! Lista Oczywista #6

Uzależnienie od internetu.    

Jako notatka: Ćwiczenie 4 str.224

Wykonujemy, nie przesyłamy.

 

Poniedziałek

25.05.2020r.

Znaczenie badań opinii publicznej.

Podręcznik temat 37 –  Informacja i przekaz na wagę  złota.  Str. 218-219

W zeszycie wpisać temat.

Podpunkty:

- Znaczenie badań opinii społecznej

- Instytucje badające  opinię społeczną w Polsce.                  

Obejrzyj na YouTube film: Media i opinia publiczna

Udostępniłam ze strony www.epodreczniki.pl materiał: Władza nad informacją.

Jako notatka : ćwiczenie 5 str.220

Wykonujemy, nie przesyłamy.

Czwartek

 28.05.2020r.

Rozwój nowych  technologii informatycznych.

Podręcznik temat 38 Cyberprzestrzeń- korzyści i zagrożenia.   Str. 221

W zeszycie wpisać temat.

Podpunkty:

- Rozwój nowych  technologii informatycznych

- Pojęcia: wirtualny, parafraza

Obejrzyj na YouTube film: Nowe technologie które ZMIENIĄ nasz świat #1

Jako notatka: ćwiczenie 1 str.224

Wykonujemy, nie przesyłamy.

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.