foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Poniedziałek

22.06.2020r.

 Powtórzenie- Jak trenować pozytywne myślenie?

 Obejrzyj na YouTube film:   Jak trenować pozytywne myślenie?                                               

Poniedziałek

15.06.2020r.

Wobec choroby, cierpienia           i śmierci.

 Uczeń potrafi:

• opisać sytuację rodziny, która troszczy się o osoby chore i niepełnosprawne,

• zaproponować sposoby pomocy (wolontariat) rodzinie z potrzebami,

• przedstawić sytuację rodziny, w której zmarło dziecko po lub przed urodzeniem,

• opisać postawę członków rodziny wobec osoby umierającej,

• przedstawić etapy przeżywania żałoby.

Uczeń uświadomi sobie, że:

• jest ogniwem w łańcuchu pokoleń i powinien zachować pamięć o przodkach

Obejrzyj na YouTube film:                                                                            [RŻ#1] Nie czas na puste łzy! Prawdziwy sens żałoby

Poniedziałek

8.06.2020r.

Dojrzałość do małżeństwa.

Obejrzyj na YouTube film: Poradnik szczęśliwego małżeństwa. Jak dobrze znasz swojego partnera - fragment

Uczeń potrafi:

• uzasadnić, dlaczego okres narzeczeństwa jest istotny w przygotowaniu do małżeństwa,

 • wymienić i scharakteryzować rodzaje dojrzałości do małżeństwa,

• omówić kryteria wyboru współmałżonka i podać motywy zawierania małżeństwa,

• dokonać charakterystyki czynników warunkujących trwałość i powodzenie relacji małżeńskiej,

• przedstawić wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia rodziny,

• wymienić akty prawne chroniące życie małżeńskie i rodzinne.                                                                                                                          Uczeń uświadomi sobie:

 • potrzebę stwarzania w małżeństwie i rodzinie klimatu miłości, szacunku, troski i bezpieczeństwa

Poniedziałek

1.06.2020r.

Inicjacja seksualna. Czy warto czekać?

Obejrzyj film na YouTube : My Wy Oni - Czy warto czekać z seksem do ślubu?

Uczeń potrafi:

•wyjaśnić, na czym polega odpowiedzialność w sferze seksualnej,

•przedstawić argumenty natury psychologicznej, zdrowotnej, społecznej i moralnej za inicjacją w małżeństwie,

•rozwiać obiegowe mity dot. inicjacji seksualnej: „trzeba się sprawdzić”, argument „kota w worku”, „wszyscy tak robią”, „wystarczy tylko się zabezpieczyć” itp.

Uczeń uświadomi sobie, że:

•budowanie więzi między mężczyzną i kobietą wymaga wiedzy oraz przyjęcia i respektowania norm etycznych.

Poniedziałek

1.06.2020r.

Utrata wolności. Zagrożenia.    Uzależnienia chemiczne.

Obejrzyj  filmy na YouTube : Jak działa uzależnienie?

           

Krótki film o uzależnieniu...

NAŁÓG Cała prawda o NAŁOGACH - 6 najważniejszych decyzji które podejmiesz - Sean Covey 

             

Współczesne uzależnienia     

Uczeń potrafi:

•wymienić rodzaje uzależnień,

•przedstawić czynniki ryzyka, które sprzyjają uzależnieniom,

•omówić skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy,

 •uzasadnić, że wartość życia jest najistotniejsza,

•odmówić uczestnictwa w sytuacji, która prowadzi do uzależnienia.

Uczeń uświadomi sobie, że:

•jego zdrowie i przyszłość zależą od obecnych wyborów,

•bez wypracowania postawy asertywnej łatwo może ulec naciskom grupy i wejść na drogę uzależnień.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.