foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Poniedziałek

25.05.2020r.

Niepłodność  i wielkie pragnienie dziecka.

Obejrzyj film na YouTube : Niepłodność – przyczyny                        i diagnostyka | Polna TV

Uczeń potrafi:

•omówić główne funkcje płciowości,

•określić, czym jest zdrowie prokreacyjne,

•wskazać sposoby zapobiegania niepłodności,

 •omówić rodzaje technik  sztucznego zapłodnienia i ich skuteczność,

•przedstawić naprotechnologię  jako sposób leczenia niepłodności,

•scharakteryzować techniki sztucznego zapłodnienia, przedstawić ich konsekwencje medyczne i dokonać ich moralnej oceny. 

Uczeń uświadomi sobie:

•że rodzicielstwo zastępcze lub adopcja może być źródłem satysfakcji i spełnienia w rodzicielstwie.

Poniedziałek

18.05.2020r.

Antykoncepcja                        i środki wczesnoporonne. (grupa chłopców)

Obejrzyj film na YouTube : Metody antykoncepcji.

Przeczytaj: Antykoncepcja czy naturalne planowanie rodziny.

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/16.11-NPR.pd

Uczeń potrafi:                                                                                                     •podać definicję antykoncepcji i środków wczesnoporonnych,                        •wymienić rodzaje środków antykoncepcyjnych,                                                  •opisać mechanizm działania środków antykoncepcyjnych                                    i wczesnoporonnych,                                                                                      •dokonać oceny stosowania poszczególnych środków                                            w różnych aspektach, np. medycznym, ekologicznym                                        i etycznym,                                                                                                        •odróżnić działanie środka antykoncepcyjnego od wczesnoporonnego.

Uczeń uświadomi sobie:                                                                                 •że płodność i planowanie rodziny jest wspólną sprawą kobiety i mężczyzny; troska o zdrowie dotyczy ich obojga.

Poniedziałek

11.05.2020r.

Antykoncepcja                        i środki wczesnoporonne. (grupa dziewcząt)

Obejrzyj film na YouTube : Metody antykoncepcji

Przeczytaj: Antykoncepcja czy naturalne planowanie rodziny.http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/16.11-NPR.pd

Uczennica potrafi:

•podać definicję antykoncepcji i środków wczesnoporonnych,

•wymienić rodzaje środków antykoncepcyjnych,

 •opisać mechanizm działania środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych,             •dokonać oceny stosowania poszczególnych środków w różnych aspektach, np. medycznym, ekologicznym i etycznym,

•odróżnić działanie środka antykoncepcyjnego od wczesnoporonnego.

Uczennica uświadomi sobie, że:                                   •płodność i planowanie rodziny jest wspólną sprawą kobiety i mężczyzny; troska o zdrowie dotyczy ich obojga.

Poniedziałek

4.05.2020r.

Metody rozpoznawania płodności. (grupa chłopców)

Obejrzyj film na YouTube :

Warto wiedzieć…

Uczeń potrafi:

•określić na czym polega planowanie dzietności rodziny i jakie aspekty należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji prokreacyjnych,

•wyjaśnić, na czym polega odpowiedzialność mężczyzny i kobiety za sferę seksualną i prokreację,

•przedstawić fizjologię płodności i wymienić hormony warunkujące płodność kobiet i mężczyzn,

 •zaprezentować metody rozpoznawania płodności, ich przydatność w planowaniu rodziny i diagnostyce zaburzeń.

Uczeń uświadomi sobie:

•potrzebę wypracowania postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa,

•respektowania praw natury, ekologii rodziny.

Dzień tygodnia

data

Temat

Ukierunkowanie pracy ucznia

Poniedziałek

27.04.2020r.

Metody rozpoznawania płodności. (dziewczęta)

Obejrzyj film na YouTube :

Warto wiedzieć…

Uczennica potrafi:

 •określić, na czym polega planowanie dzietności rodziny i jakie aspekty należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji prokreacyjnych,

 •wyjaśnić, na czym polega odpowiedzialność mężczyzny i kobiety za sferę seksualną i prokreację,

 •przedstawić fizjologię płodności i wymienić hormony warunkujące płodność kobiet i mężczyzn,

•zaprezentować metody rozpoznawania płodności, ich przydatność w planowaniu rodziny i diagnostyce zaburzeń.

Uczennica uświadomi sobie:

•potrzebę wypracowania postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa,

 •respektowania praw natury, ekologii rodziny.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.