foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lekcja zdalna klasa 8

data: 23.06.

Temat: Typowo niemieckie… - wiadomości krajoznawcze (film)

Praca z ćwiczeniami do filmu str: 77

Obejrzyjcie film: 102 fakty o Niemczech, następnie zróbcie zadania 1,2,3/77

Lekcja zdalna klasa 8

data: 09.06.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 5.

Zakres wiadomości do sprawdzianu:

- słownictwo związane z wyjazdami wakacyjnymi i organizacją podróży

- środki transportu

- czas przeszły Perfekt: tworzenie III formy czasownika, użycie i odmiana czasowników posiłkowych, struktura zdań)

Test powtórzeniowy w ćwiczeniu na str.72, zestaw gramatyczny nr.17/86

Lekcja zdalna klasa 8

data: 03.06.

Temat: Czym na wakacje – środki transportu.

1. Słownictwo do lekcji:

- die Verkehrsmittel – środki transportu                  bequem – wygodny

- der Bus (e) -autobus                                               weite Reisen – dalekie podróże

-der Zug (e) – pociąg                                              die Fahrkarten/ die Tickets - bilety

- das Flugzeug (e)– samolot                                   bezahlen - zapłacić

- das Schiff (e) – statek

- das Auto (s) - samochód                                     in Staus stehen – stać w korkach

- die Reisen – podróże                                         die Fahrt - jazda

- wohin – dokąd                                                   dauern - trwać

- unabhängig sein – być niezależnym                         die Inlandreisen – podróże wewnątrz kraju

- anhalten – zatrzymać się                                             verbinden - łączyć

- besonders – szczególnie                                            alle Städte – wszystkie miasta

- leider teuer – niestety drogie                                       die Verspätung – opóżnienie

- weil – ponieważ                                                          an vielen Stationen- na wielu stacjach

- die Auslandsreisen – podróże zagraniczne                   billig sein – być tanim

- die Tickets früh buchen – zabukowac wczesnie bilety

- Angst haben – bać się

- fliegen – latać

- der Flughafen – lotnisko                                          die U-Bahn-station – stacja metra

- die Haltestelle – przystanek                                       der Bahnhof – dworzec

2. Przeczytajcie teksty w podręczniku ćw. 2/50 o środkach transportu, powyżej podałam słownictwo z tych tekstów,które pomoże wam je zrozumieć. Przetłumaczcie dwa wybrane przez siebie teksty i przyślijcie do sprawdzenia.

3. Zadania z ćwiczeń: 1,2,3/68

Lekcja zdalna klasa 8

Data: 02.06.

Temat: Moje wakacje – ćwiczenia ze słownictwa

Na podstawie słownictwa poznanego na poprzedniej lekcji do zrobienia są zadania w ćwiczeniach:

zad: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Wskazówki do ćwiczeń:

at.4 i 5: określenia czasowe: in eine Stunde – za godzinę

für einen Monat – na miesiąc

seit einem Monat – od miesiąca

seit einer Woche – od tygodnia

nach einem Jahr – po roku

in einer Woche – za tydzień

nach drei Monaten – po trzech miesiącach

für drei Tage – na trzy dni

in drei Wochen – za trzy tygodnie

seit drei Tage – do trzech dni

in einer Minute – za minutę

vor zwie Jahren – przed dwoma laty

at. 7: Przyimki do wpisania: ins – do, w, za (granicę) am – nad, nach – do (miasto, kraj), in – w,

Pozostałe ćwiczenia polegają na uzupełnieniu luk w tekscie, wyrazy są podane – należy przeczytać i zgodnie z sensem uzupełnić.

Lekcja zdalna klasa 8

data: 27.05.

Temat: Pocztówka z wakacji.- praca z tekstem i słwownictwem.

1. Praca z podręcznikiem: 1/49 – przeczytajcie pocztówki z wakacji (poniżej podaję słownictwo, które wam pomoże je zrozumieć), potem zaznaczcie prawda/fałsz

schöne Grüße vom Meer - piękne pozdrowienia znad morza

das Wetter – pogoda                              auf dem Berg- na górze

das Meer – morze                                      wandern - wędrować

der Sand – piasek                                  klettern – wspinać się

der Traum – marzenie                             den ganzen Tag – cały dzień

am Strand- na plaży                                 weniger – mniej

braun sein – być brązowym (opalonym)    ausgepowert – nie mieć energii/być zmęczonym

die Ruhe – spokój                                    träumen - marzyć

viel Spaß – dużo zabawy                          der Sessellift – wyciąg krzesełkowy

seit zwei Tagen – od dwóch dni               die Seilbahn – kolej linowa

lustiger – weselej                                      besuchen - odwedzić

ein paar – kilka                                          gern haben - lubić

nette Leute – mili ludzie                         lustige Geschichten – wesołe historie

der Strandball – piłka plażowa               bleiben – zostać

hoffen – mieć nadzieję                           bei Onkel – u wujka

in einer Woche – za tydzień

zurück sein – wracać

erzählen – opowiadać

liebe Grüße – serdeczne pozdrowienia

2. Odpowiedzcie na pytania do tekstów pisemnie.

1.Wo verbringt Max die Ferien? ……………………………………………………………………

2. Was machen die Eltern? …………………………………………………………………………..

3. Was macht Max am Meer? ………………………………………………………………………..

4. Wo verbringt Lena die Ferien?……………………………………………………………………..

5. Was macht sie im Gebirge? ………………………………………………………………………

6. Wie heißt ihr Onkel?……………………………………………………………………………….

Zadania z ćwiczeń: 1,2/66

- objasnienie do 1: Abschiedsformeln – formy pożegnań, Begrüßungsformel – formy powitań

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.