foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lekcja zdalna klasa 8

data: 27.05.

Temat: Pocztówka z wakacji.- praca z tekstem i słwownictwem.

1. Praca z podręcznikiem: 1/49 – przeczytajcie pocztówki z wakacji (poniżej podaję słownictwo, które wam pomoże je zrozumieć), potem zaznaczcie prawda/fałsz

schöne Grüße vom Meer - piękne pozdrowienia znad morza

das Wetter – pogoda                              auf dem Berg- na górze

das Meer – morze                                      wandern - wędrować

der Sand – piasek                                  klettern – wspinać się

der Traum – marzenie                             den ganzen Tag – cały dzień

am Strand- na plaży                                 weniger – mniej

braun sein – być brązowym (opalonym)    ausgepowert – nie mieć energii/być zmęczonym

die Ruhe – spokój                                    träumen - marzyć

viel Spaß – dużo zabawy                          der Sessellift – wyciąg krzesełkowy

seit zwei Tagen – od dwóch dni               die Seilbahn – kolej linowa

lustiger – weselej                                      besuchen - odwedzić

ein paar – kilka                                          gern haben - lubić

nette Leute – mili ludzie                         lustige Geschichten – wesołe historie

der Strandball – piłka plażowa               bleiben – zostać

hoffen – mieć nadzieję                           bei Onkel – u wujka

in einer Woche – za tydzień

zurück sein – wracać

erzählen – opowiadać

liebe Grüße – serdeczne pozdrowienia

2. Odpowiedzcie na pytania do tekstów pisemnie.

1.Wo verbringt Max die Ferien? ……………………………………………………………………

2. Was machen die Eltern? …………………………………………………………………………..

3. Was macht Max am Meer? ………………………………………………………………………..

4. Wo verbringt Lena die Ferien?……………………………………………………………………..

5. Was macht sie im Gebirge? ………………………………………………………………………

6. Wie heißt ihr Onkel?……………………………………………………………………………….

Zadania z ćwiczeń: 1,2/66

- objasnienie do 1: Abschiedsformeln – formy pożegnań, Begrüßungsformel – formy powitań

Lekcja zdalna - język niemiecki

data: 26.05.

Temat: Czas przeszły Perfekt czasowników nieregularnych.

Form czasowników nieregularnych czasu przeszłego Perfekt uczymy się na pamięć, poniżej podaję obowiązujące was formy.

fahren – jeżdzić – gefahren np. Ich bin im Juli nach Italien gefahren. W lipcu pojechałem w Włoch.

sehen – patrzeć/widzec – gesehen

verbringen – spędzać – verbracht

mitkommen- iśc z kimś – mitgekommen

schlafen – spać - geschlafen

liegen – leżeć – gelegen

lesen – czytać – gelesen

bleiben- zostać – geblieben

wandern – wędrować – gewandert

schwimmen – pływać – geschwommen

essen – jeść – gegessen

zurückkommen – wracać – zurückgekommen

Zadania w ćwiczeniach: 5 (do przeanalizowania), 6, 7, 8, 9/65

Wskazówki do ćwiczeń:

ad.7- tutaj trzeba wpisać formy czasowników posiłkowych haben lub sein – przypominam odmiany:

ich bin                     ich habe

du bist                      du hast

er/sie/es ist              er/sie/es hat

wir sind                  wir haben

ihr seid                  ihr habt

sie/Sie sind            sie/Sie haben

Zasada co do użycia poszczególnych czasowników posiłkowych są w tabelce 5/64 w uwadze.

Lekcja zdalna - język niemiecki

data: 26.05.

Temat: Czas przeszły Perfekt czasowników nieregularnych.

Form czasowników nieregularnych czasu przeszłego Perfekt uczymy się na pamięć, poniżej podaję obowiązujące was formy.

fahren – jeżdzić – gefahren np. Ich bin im Juli nach Italien gefahren. W lipcu pojechałem w Włoch.

sehen – patrzeć/widzec – gesehen

verbringen – spędzać – verbracht

mitkommen- iśc z kimś – mitgekommen

schlafen – spać - geschlafen

liegen – leżeć – gelegen

lesen – czytać – gelesen

bleiben- zostać – geblieben

wandern – wędrować – gewandert

schwimmen – pływać – geschwommen

essen – jeść – gegessen

zurückkommen – wracać – zurückgekommen

Zadania w ćwiczeniach: 5 (do przeanalizowania), 6, 7, 8, 9/65

Wskazówki do ćwiczeń:

ad.7- tutaj trzeba wpisać formy czasowników posiłkowych haben lub sein – przypominam odmiany:

ich bin                     ich habe

du bist                      du hast

er/sie/es ist              er/sie/es hat

wir sind                  wir haben

ihr seid                  ihr habt

sie/Sie sind            sie/Sie haben

Zasada co do użycia poszczególnych czasowników posiłkowych są w tabelce 5/64 w uwadze.

Lekcja zdalna 20.05.

klasa 8

Temat Moje ostatnie wakacje – zapoznanie ze słownictwem.

1. Słownictwo do tematu wakacje ( zapiszcie lub wklejcie do zeszytu)

sich sonnen – opalać się klettern – wspinać się

in der Sonne liegen – leżeć na słońcu feiern - świętowaać

tauchen – nurkowac besichtigen - zwiedzać

schlafen – spać Rad fahren – jezdzić na rowerze

schwimmen – pływać Fremdsprachen lernen – uczyć się języków

baden – kapać się segeln - żeglowac

wandern – wędrować surfen – serfować

Freunde besuchen – odwiedzać przyjaciół Strandball spielen – grać w siatkówkę plażową

Leute kennenlernen – poznawać ludzi verbringen – spędzać

am Strand liegen – leżeć na plaży im Meer schwimmen – pływać w morzu,jeziorze

neue Kulturen kennenlernen- poznawac nowe kultury

2. Na podstawie podanego słownictwa zróbcie zadania 1 – tam trzeba podzielić czynności, które można wykonywać w górach lub nad morzem

zad.2 – uzupełnić zdania podanymi wyrazami

zad.3 – tutaj trzeba podane zdania napisać w czasie przeszłym- podaję przykład 1:

Wir sonnen uns. - Opalamy się - Wir haben uns gesonnt. Opalaliśmy się. - Dodajemy czasownik posiłkowy haben na drugie miejsce, z czasownika sonnen, który jest podany z zdaniu, robimy trzecią formę czyli gesonnt.

Wszelkie pytania i wątpliwości konsultujemy na grupie klasowej.

Lekcja zdalna 19.05.

klasa 8

Temat: Czas przeszły Perfekt z czasownikami rozdzielnie i nierozdzielnie złożonymi.

1. Czas przeszły Perfekt z czasownikami rozdzielnie złożonymi

Czasowniki rozdzielnie złożone to te, które składają się z przedrostka i czasownika głównego np.

vorstellen – przedstawiać - vorgestellt

einpacken – pakować - eingepackt

abholen – odbierać - abgeholt

kennenlernen – poznawać - kennengelernt

Aby utworzyć trzecią formę czasownika (Partizip Perfekt) potrzebną do czasu Perfekt, należy między przedrostek, a czasownik wstawić cząstkę – ge -

Przykłady: Ich habe neue Leute kennengelernt. - Poznałem nowych ludzi.

Mein Vater hat mich vom Flughafen abgeholt. - Mój tata odebrał mnie z lotniska.

Sie hat ihr Koffer eingepackt. - Ona spakowała swoją walizkę.

2. Czas przeszły Perfekt z czasownikami nierozdzielnie złożonymi – czasowniki nierozdzielne tworzą trzecią formę (Partizip Perfekt) bez cząstki ge, a tylko z końcówką - t -.

begrüßen- pozdrawiać - begrüßt

erzählen - opowiadać -erzählt

versammeln – zbierać - versammelt

besuchen – odwiedzać - besucht

versuchen – próbować - versucht

Wyjątek: czasownik vorbereiten (przygotowywać) – trzecia forma vorbereitet

Na podstawie podanych informacji zróbcie następujące zadania z ćwiczeń: 4, 5, 6, /62

zad. 7, - tam trzeba ułożyć całe zdania.

Zad.7 podaję pierwsze jako przykład: Ich habe sieherzlich am Flughafen begrüßt. - trzeba pamiętać, że od siebie dodajemy czasownik posiłkowy haben i musi on być na drugim miejscu, z czasownika begrüßen robimy trzecią formę i wpisujemy na końcu zdania.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.