foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Klasa 8                                                                                   03.04.2020 r. (piątek)

 

Lekcja

Temat: Przeznaczenie czy wybór- refleksje po lekturze „ Praw i obowiązków” Tadeusza Różewicza.

  1. Zapisz w zeszycie do języka polskiego temat lekcji oraz dzisiejszą datę.
  2. Przypomnij sobie z wcześniejszych lekcji informacje o Tadeuszu Różewiczu? Czego się z nich dowiedziałeś o autorze wiersza?
  3. Wiesz już, czym charakteryzuje się wiersz wolny i biały. Wykorzystaj to do analizy wiersza w czasie dzisiejszej lekcji.
  4. Przeczytaj wiersz „Prawa i obowiązki” z podręcznika s. 255.
  5. Obejrzyj dokładnie zamieszczone w podręczniku na s. 255 zdjęcie obrazu Pietera Bruegela „Upadek I kara”.
  6. Zastanów się, jakie są podobieństwa a jakie różnice między wierszem a utworem Różewicza? Zapisz wnioski w zeszycie (Nie odsyłaj tego do sprawdzenia).
  7. Rozwiąż zadania na WSiPnecie, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę:

Zestaw 3 – Pieter Bruegel, Pejzaż z upadkiem Ikara

Zestaw 8 – Marc Chagall, Upadek Ikara (Odpowiedzi obowiązkowo wyślij przez platformę WSiPnet do dn. 6.04.2020 (poniedziałek).)

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.