foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Temat: Ćwiczenia w pisaniu.

Proszę napisać 2 prace (e-maile)  na podane poniżej tematy  do 27.05.2020 na ocenę. Będzie oceniania każda z prac osobno.

  1. 1. Wraz z kolegami i koleżankami ze szkoły zajmujecie się pomocą młodzieży z różnymi kłopotami społecznymi w ramach szkolnej akcji charytatywnej. Napisz list do swojego kolegi lub koleżanki w Anglii, w którym:

– opiszesz czym się dokładnie zajmujecie,

– opiszesz, jak przebiegało wasze ostatnie spotkanie,

– opiszesz, co chcielibyście zdziałać w przyszłości.

  1. 2. Właśnie wróciłeś z wycieczki szkolnej do Anglii. Napisz do swojego kolegi lub swojej koleżanki z innej szkoły email, w którym:

– opiszesz trasę wycieczki,

– opiszesz najciekawsze miejsce, które zwiedziłeś,

– wyraź swoją opinie o ludziach i zwyczajach, które poznałeś.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.