foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Poniedziałek

22.06.2020r.

Utrwalenie wiadomości: Polska i świat na przełomie XX i XXI wieku.

Obejrzyj na You Tube filmy:

Mur berliński – budowa, ucieczki, upadek            

Historia RP-NP - Lekcja 32. Upadek komunizmu                        w Europie - rozpad ZSRR i Jugosławii oraz zjednoczenie Niemiec

Czwartek

25.06.2020r.

Utrwalenie wiadomości: Polska Rzeczpospolita Ludowa.

Obejrzyj na You Tube filmy: Grudzień 1970r.   

KOR (Komitet Obrony Robotników 1976-81). Film dok. prod. Video Kontakt    

    

                

HISTORIA KLASA 6                                                    15.06.2020 ( poniedziałek )

 Lekcja

Temat: Memory z Józefem Piłsudskim.

 

  1. W klasie 4 poznaliście postać Józefa Piłsudskiego i okoliczności, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.
  2. Aby utrwalić informacje o tym ważnym wydarzeniu proponuje grę edukacyjną „Godność, wolność i niepodległość” -Memory z Józefem Piłsudskim z platformy edukacyjnej epodręczniki.pl
  3. Życzę udanej zabawy i efektów w postaci utrwalenia posiadanej wiedzy z klasy 4 na temat Józefa Piłsudskiego.
  4. Skopiuj poniższy link i wklej go w adres strony przeglądarki internetowej.

https://niepodlegla.men.gov.pl/mission4/

 

Poniedziałek

15.06.2020r.

Utrwalenie wiadomości: Polska i świat na przełomie XX i XXI wieku.

Podręcznik – przeczytać lekcję powtórzeniową: Polska i świat na przełomie XX i XXI wieku.

- sprawdź się -  rozwiąż test.

                                                                                            Zeszyt ćwiczeń – obowiązkowo

Ćwiczenie 2 i 4 str.93                                      

Wykonujemy, ale nie przesyłamy.

Poniedziałek

8.06.2020r.

Polska i świat na przełomie XX i XXI wieku.

Podręcznik – przeczytać lekcję powtórzeniową: Polska      i świat na przełomie XX i XXI wieku.

Ze strony www.epodreczniki.pl  udostępniłam: Zmiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej. Proszę zapoznać się z przesłanymi materiałami:        

Zeszyt ćwiczeń – obowiązkowo

Ćwiczenie 1 i 3 str.92/93                                      

Wykonujemy, ale nie przesyłamy.

Poniedziałek

1.06.2020r.

Polska                        w NATO.

Podręcznik – przeczytać  w temacie 38. Polska  w NATO i Unii Europejskiej. str. 226-228

- Polityka zagraniczna III Rzeczypospoliej

- Wojska sowieckie opuszczają Polskę

- Polska droga do NATO

- Polska w NATO

Obejrzyj  na You Tube filmy:                                                                       

 Polska droga do NATO cz. 1.            

  Droga Polski do NATO.

Zeszyt ćwiczeń – obowiązkowo

Ćwiczenie 1 str. 90                                      

Wykonujemy, ale nie przesyłamy.

Czwartek

4.06.2020r.

Polska w Unii Europejskiej.

Podręcznik – przeczytać  w temacie 38. Polska  w NATO i Unii Europejskiej. str. 228-229

- Polska w Unii Europejskiej   

Ze strony www.epodreczniki.pl: Integracja europejska. Polska w strukturach NATO i UE. Zapoznać się z przesłanymi materiałami:         

Obejrzyj  na You Tube filmy:                                                    

  Droga Polski do Unii Europejskiej - Unia Europejska.

Wejście Polski do Unii Europejskiej      

Zeszyt ćwiczeń – obowiązkowo

Ćwiczenie 2,3,i  5 str.90/91                                       

Wykonujemy, ale nie przesyłamy.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.