foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

EDB KLASA 8                                                                                     03.04.2020 r. (piątek)

 

Lekcja           

Temat: Bezpieczne państwo

 

  1. Przepisz powyższy temat lekcji.
  2. Zapoznaj się z treściami edukacyjnymi z podręcznika s. 104-113.
  3. W ramach sprawdzenia, ile zapamiętałeś z przeczytanego tekstu, odpowiedz ustnie polecenia 1, 2, 3 ze s. 113. (Odpowiedzi nie odsyłaj.).
  4. Praca domowa – Odpowiedz pisemnie w zeszycie na polecenie 4 s. 113.

Pracę domową prześlij do dnia 06.04.2020 r. mailowo.

 

ŻYCZĘ WAM ZDROWIA !

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.