foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

EDB KLASA 8                                                                                     29.05.2020 r. (piątek)

 

Lekcja           

Temat: Ewakuacja z terenu zagrożonego.

 

  1. Przepisz powyższy temat lekcji.
  2. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika s. 156-159.
  3. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania nr 2, 4, 5 znajdujące się pod tematem lekcji na str. 155
  4. Szczególną uwagę zwróć na informacje o zasadach postępowania podczas ewakuacji domu oraz zasady postępowania podczas ewakuacji budynku szkoły w czasie pożaru.

 

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.