foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

EDB KLASA 8                                                                                     22.05.2020 r. (piątek)

 Lekcja           

Temat: Zagrożenia wywołane substancjami toksycznymi.

 

  1. Przepisz powyższy temat lekcji.
  2. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika s. 151-155.
  3. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania nr 2, 4, 5 znajdujące się pod tematem lekcji na str. 155
  4. W ramach utrwalenia poznanego materiału zaprojektujcie własny piktogram ostrzegający przed koronawirusem.
  5. Odpowiedzi do zadań oraz piktogram prześlij do dn. 29.05.2020 r. na mój adres mailowy.

 

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.