foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Temat: Zagrożenia chemiczne w gospodarstwie domowym.

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną https://prezi.com/ued2zfgst-68/zagrozenia-chemiczne-w-gospodarstwie-domowym/

Pomyśl, jakie niebezpieczne środki chemiczne są w Twoim domu i czy są w należyty sposób zabezpieczone przed np.małymi dziećmi. (Zwróć uwagę na preparat do udrażniania rur kanalizacyjnych, preparaty do zmywarek, denaturat, aceton w zmywaczu do paznokci, inne)

Temat: WKŁAD POLAKÓW W ROZWÓJ CHEMII

Przejrzyj dołączony w pdf-ie materiał metodyczny i na jego podstawie uzupełnij tabelę.

tabela

Wpisz nazwiska naukowców zgodnie z czasem ich urodzenia.

Podkreśl nazwiska tych naukowców, których prace są Twoim zdaniem najbardziej interesujące. Napisz krótkie uzasadnienie swojego wyboru.

Temat: Praca klasowa z działu Związki chemiczne o znaczeniu biologicznym

Proszę zaplanować dzień w ten sposób, aby obowiązkowo napisać pracę klasową. Link do pracy: https://www.testportal.pl/test.html?t=ZxARFEXUZXPx
Będzie aktywny w godzinach od 9.00 do 14.00. Proszę nie opuszczać okna przeglądarki w trakcie pisania klasówki, aby nie zablokować sobie testu. Po napisaniu pracy klasowej będę mogła przystąpić do wystawiania ocen z chemii.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.