foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Temat: Powtórzenie wiadomości o związkach chemicznych w żywieniu

Dziś mamy powtórzenie wiadomości o tłuszczach, cukrach i białkach. 

Zapraszam Was na lekcję online od 8.00 do 8.40 

W czwartek - 28 maja 2020 piszemy pracę klasową (ostatnią z chemii). Po pracy klasowej będę gotowa do zaproponowania Wam ocen końcoworocznych.

Do zobaczenia!

Temat: Skrobia i celuloza – przykłady polisacharydów

Omówienie materiału nastąpi za pomocą lekcji online o godzinie 12.50

Punkty na dziś, które będziemy poruszać:

  1. Występowanie skrobi
  2. Wzór sumaryczny skrobi
  3. Właściwości skrobi - film
  4. Zastosowania skrobi
  5. Wykrywanie skrobi – film
  6. Występowanie celulozy
  7. Wzór sumaryczny celulozy
  8. Właściwości celulozy

Plusa do aktywności dostaje osoba, która będzie obecna na lekcji online.

Drugiego plusa można uzyskać za zalogowanie się do quizleta i zagranie w dopasowania: https://quizlet.com/_8e6bzz?x=1jqt&i=1rdfk9

 Temat: Glukoza i fruktoza - monosacharydy

 Zapoznaj się z prezentacją i wykonaj na jej podstawie notatkę.

https://view.genial.ly/5eb98c093b952f0d022f1b93/presentation-cukry

 

Jeżeli tylko mój domowy internet na to pozwoli to chciałabym się z Wami spotkać w godzinach 12.45-13.30. Omówię wtedy cukry proste. Za obecność na spotkaniu stawiam plusa.

W tym tygodniu dokonałam podsumowania Waszych aktywności za okres od świąt do wtorku 12 maja 2020 i wystawiłam za nie oceny.

Ocen już nie poprawiamy. Dziś rozpoczynamy nowe rozdanie plusów.

Temat: Sacharydy - skład i rodzaje

Zapoznaj się z prezentacją i wykonaj na jej podstawie notatkę. W prezentacji jest praca domowa do odesłania na szóstego plusa za aktywność.
Od dziś dokonuję podsumowania Waszych aktywności i wystawiam za nie oceny
 
Przypominam, że również dziś po godzinie 14.00 będzie szansa napisać poprawę kartkówki z białek. Test będzie otwarty 2 godziny.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.