foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

biologia klasa VIII

23.06.2020  wtorek 

temat: 27 , 28 : Formy ochrony przyrody w Polsce . Podsumowanie działu.

podręcznik str 169-1181

1, Różnorodne formy ochrony przyrody w Polsce.

diagram str 169

 1. Forma bierna i czynna ochrony przyrody

3.Przykłady organizmów chronionych  .

4 Parki narodowe najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce.

Scharakteryzuj park narodowy położony najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

 1. Zrównoważony rozwój

a. recykling

b. działania jednostki na rzecz zrównoważonego rozwoju

link do krótkiego filmu

09.06.2020 temat nr 25,26 : Różnorodność biologiczna , jej zagrożenia i ochrona. Lekcja online 

Podręcznik str  157-168

 1. Rodzaje różnorodności biologicznej 
 1. Ekosystemowa
 2. Gatunkowa 
 3. Genetyczna 

2. Sposoby użytkowania ekosystemów

 1. Ekosystemy leśne
 2. Ekosystemy polne
 3. Ekosystemy morskie

3. Zagrożenia różnorodności biologicznej

-kopalnie, przemysł

-komunikacja: drogi, autostrady

-chemizacja w rolnictwie 

 1. Ochrona różnorodności biologicznej 

Ochrona gatunkowa

Ogrody botaniczne

Ogrody zoologiczne

Banki genów

CZEKAM NA PRACĘ Z POROSTÓW 

  2 czerwca 2020 wtorek 

temat nr 24: Zasoby odnawialne i nieodnawialne przyrody. 

 Zapoznać się z treściami podręcznika temat nr 24

Do zeszytu:

 • Węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny oraz uran to nieodnawialne źródła energii elektrycznej; pozyskana z nich energia jest tania.
 • Odnawialne źródła energii to promieniowanie słoneczne, wiatr, energia geotermalna oraz energia pochodząca z przepływu wody; nie zanieczyszczają środowiska, nie wyczerpują się, ale pozyskana z nich energia jest droga.
 • W Polsce większość energii pochodzi ze spalania węgla.
 • W Polsce są dobre warunki do korzystania z energii płynącej wody i energii geotermalnej.
 • Oszczędzanie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ma wpływ na stan atmosfery Ziemi, zasoby środowiska oraz domowy budżet.
 • Oszczędzanie energii polega na korzystaniu z wydajnych urządzeń elektrycznych i używaniu ich w racjonalny sposób.


Wypełniamy tabelkę   i odsyłamy  we wtorek rano 

Co mogę zrobić dla ochrony przyrody?

Do następnej lekcji biologii

Moje postępowanie

Data     

Zawsze   

Niekiedy    

Nigdy    

Wyłączam  światło, gdy opuszczam pomieszczenie       
       
       
       
       
       
       

Zakręcam kran,gdy myję zęby

       
       
       
       
       
       
       

Segreguję śmieci, gdyż niektóre można ponownie wykorzystać 

       
       
       
       
       
       
       Zaznaczaj plusy w odpowiedniej kolumnie 

Uzupełnij wiedzę

https://epodreczniki.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-oszczedzanie/DnVCUPTWa 

Biologia klasa VIII

26.05.2020r wtorek

Temat nr 22 i 23 : Abiotyczne czynniki środowiska. Tolerancja ekologiczna. Skala porostowa. (lekcja online )

Materiał w podręczniku str 138-144

1 Czynniki abiotyczne w ekosystemie(temperatura, światło, wiatr,, opady, woda, podłoże)

2. Porównanie środowiska lądowego i i wodnego tabela str 138 podr

3. Wpływ wybranych czynników abiotycznych na organizmy

4. Czynniki wpływające na rozmieszczenie gatunków .

a. temperatura

b. światło

c. woda

5. Siedliska wybranych gatunków organizmów (miejsca życia, przestrzeń która zajmuje)

*żyto-pole uprawne

*pasikonik-łąka

*borsuk-las

*karp-staw

6.Tolerancja ekologiczna –zdolność przystosowywania się do organizmów do zmian czynników abiotycznych .

7. Zakres tolerancji ekologicznej –krzywa Gaussa

Minimum czynnika -skrajna wartość  najniższa

Optimum czynnika –najkorzystniejsza wartość dla funkcjonowania organizmu

Maksimum czynnika –skrajna wartość najwyższa  

8. Szeroki i wąski zakres tolerancji ekologicznej.

Eurobionty- szeroki zakres (wróbel, gołąb)

Stenobionty –wąski zakres (bocian, jaskółka)

9. Gatunki wskaźnikowe –bioindykatory

Gleby kwaśne : wrzos, różanecznik

Gleby zasobne w azot: gwiazdnica

Gleby suche : naparstnica

Gleby wilgotne: niecierpek

Gleby zasobne w wapń : mak

10. Grzyby porostowe (porosty)-wskaźnikami czystości powietrza.

Praca  do odesłania  do 4 czerwca 2020 r (czwartek włącznie)

Wykonaj zdjęcia porostów wokół Twojego miejsca zamieszkania (4 gatunki )

Spróbuj je rozpoznać   oraz krótko opisać  ( internet-podręcznik str 148/149). Następnie na podstawie dostępnej wiedzy określ jakie jest zanieczyszczenie powietrza w miejscu Twojego zamieszkania . Uzasadnij swoją wypowiedź.  

Klasa VIII biologia

19.05.2020 wtorek : Sprawdzian z działu 3 „Podstawy ekologii”

Nie łączymy się online . Sprawdzian  przesyłam każdemu na emaila  o godzinie 11.50 odsyłacie  do  godziny  12.50.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.