foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Poniedziałek

25.05.2020r.

Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania

Udostępniłam ze strony www.e-podreczniki.pl: Poradnik savoir- vivre’u dawniej        i dziś. Etykieta komunikacyjna.

Obejrzyj 2 film na YouTube : Savoir-Vivre: Czyli kultura na co dzień.

Należy wziąć pod uwagę, że w okresie pandemii są inne zasady, np. podawanie ręki.

Uczeń potrafi:

•zdefiniować pojęcie  savoir–vivre’u,                                                            

•wymienić sytuacje, w których stosowanie form grzecznościowych ułatwia kontakty społeczne i uwalnia od negatywnych emocji i konfliktów,

 •przedstawić różne postacie etykiety,

 •przedstawić zasady savoir- -vivre’u w konkretnych sytuacjach rodzinnych, towarzyskich i społecznych,

 •wymienić pięć zasad asertywności (sztuka dobrej odmowy),

Uczeń uświadomi sobie, że:

 •kompromitujące zachowania są nietaktowne i utrudniają kontakty społeczne,

•przestrzeganie dobrych manier to także troska, aby inni czuli się dobrze             w naszej obecności.

Poniedziałek 18.05.2020r.

Komunikacja            w rodzinie.

Obejrzyj 2 filmy na YouTube :

 Kilka słów o komunikacji.

Sekret dobrej komunikacji.

Po obejrzeniu filmów

Uczeń potrafi:

•przedstawić zasady otwartego                                                                            i jednoznacznego komunikowania się,

•omówić najważniejsze czynniki kontaktu międzyludzkiego,

•określić rolę emocji i uczuć w życiu człowieka,

•wymienić rodzaje uczuć,

•nazywać swoje uczucia oraz wypowiadać je poprzez komunikat JA,

•hierarchicznie usystematyzować swoje uczucia,

•rozpoznawać uczucia w przekazie werbalnym           i mowy ciała.

Uczeń uświadomi sobie:

 •potrzebę pielęgnowania więzi rodzinnych                                                           i budowania bliskich relacji międzyludzkich,

•potrzebę wyrażania uczuć oraz formowania postawy otwartości i zaufania do osób najbliższych

Poniedziałek

11.05.2020r.

Pierwsze kroki                                w szczęśliwe dzieciństwo.             

( grupa chłopców)

Obejrzyj 2 filmy na YouTube :

- Dlaczego miłość i bezpieczeństwo są podstawą rozwoju dziecka

- Rodzina jest miłością, miłość jest rodziną.

Po obejrzeniu filmu

Uczeń potrafi:

•uzasadnić, dlaczego ważny jest w okresie ciąży kontakt matki z dzieckiem,

 •wskazać na znaczenie miłości rodziców do dziecka od pierwszych chwil jego życia,

 •opisać rolę członków rodziny w przyjęciu noworodka, również chorego, niepełnosprawnego.

Uczeń uświadomi sobie, że:

 •macierzyństwo i ojcostwo jest darem i życiowym zadaniem,

•miłość do dziecka jest bezwarunkowa.

Przeczytaj tekst : Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (podręcznik kl.VII)


Poniedziałek

4.05.2020r.

Pierwsze kroki                             w szczęśliwe dzieciństwo.          ( grupa dziewcząt)

Obejrzyj 2 filmy na YouTube :

- Dlaczego miłość i bezpieczeństwo są podstawą rozwoju dziecka

- Rodzina jest miłością, miłość jest rodziną.

Po obejrzeniu filmu

Uczennica potrafi:

•uzasadnić, dlaczego ważny jest w okresie ciąży kontakt matki z dzieckiem,

 •wskazać na znaczenie miłości rodziców do dziecka od pierwszych chwil jego życia,

 •opisać rolę członków rodziny w przyjęciu noworodka, również chorego, niepełnosprawnego.

Uczennica uświadomi sobie, że:

 •macierzyństwo i ojcostwo jest darem i życiowym zadaniem,

•miłość do dziecka jest bezwarunkowa.

Przeczytaj tekst : Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (podręcznik kl.VII)


Dzień tygodnia

data

Temat

Ukierunkowanie pracy ucznia

Poniedziałek

27.04.2020r.

Metody rozpoznawania płodności. (dziewczęta)

Obejrzyj film na YouTube :

Warto wiedzieć…

Uczennica potrafi:

 •określić, na czym polega planowanie dzietności rodziny i jakie aspekty należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji prokreacyjnych,

 •wyjaśnić, na czym polega odpowiedzialność mężczyzny i kobiety za sferę seksualną i prokreację,

 •przedstawić fizjologię płodności i wymienić hormony warunkujące płodność kobiet i mężczyzn,

•zaprezentować metody rozpoznawania płodności, ich przydatność w planowaniu rodziny i diagnostyce zaburzeń.

Uczennica uświadomi sobie:

•potrzebę wypracowania postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa,

 •respektowania praw natury, ekologii rodziny.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.