foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Poniedziałek

15.06.2020r.

Ludzie drogowskazy.

 Uczeń potrafi:

• zdefiniować pojęcie autorytetu,

• określić znaczenie autorytetu w życiu człowieka,

• wymienić cechy osobowości, które budują autorytet, • odróżnić prawdziwe autorytety od pseudoautorytetów,

• dokonać wyboru właściwego autorytetu,

 • przedstawić problem upadku autorytetu.

Uczeń uświadomi sobie, że:

• wybór autorytetu to samodzielna i ważna decyzja,

 • istnieją różnice między autorytetem a idolem.

Obejrzyj na YouTube filmy: Autorytet, ludzkie drogowskazy

Jasiek Mela - Wywiad [autorytet.org]

Poniedziałek 8.06.2020r.

Uzależnienia behawioralne.

Obejrzyj  filmy na YouTube :                  Uzależnienia Behawioralne - Internet

Uzależnienia Behawioralne – Gry        

Uzależnienia Behawioralne – Zakupy      
                       

UZALEŻNIENIE OD SMARTFONA? 5 TRIKÓW NA WALKĘ!

Uczeń potrafi:

•wymienić rodzaje uzależnień behawioralnych,

•opisać objawy uzależnienia od komputera i internetu,

•wymienić sygnały ostrzegawcze uzależniania od smartfona,

 •opisać, na czym polega wewnętrzny przymus robienia zakupów,

•przedstawić problem samookaleczeń,

 •opisać niszczący wpływ pornografii.

Uczeń uświadomi sobie, że:

•oprócz czynników ryzyka,  istnieją także czynniki chroniące przed uzależnieniami

Poniedziałek

25.05.2020r.

Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania

Udostępniłam ze strony www.e-podreczniki.pl: Poradnik savoir- vivre’u dawniej        i dziś. Etykieta komunikacyjna.

Obejrzyj 2 film na YouTube : Savoir-Vivre: Czyli kultura na co dzień.

Należy wziąć pod uwagę, że w okresie pandemii są inne zasady, np. podawanie ręki.

Uczeń potrafi:

•zdefiniować pojęcie  savoir–vivre’u,                                                            

•wymienić sytuacje, w których stosowanie form grzecznościowych ułatwia kontakty społeczne i uwalnia od negatywnych emocji i konfliktów,

 •przedstawić różne postacie etykiety,

 •przedstawić zasady savoir- -vivre’u w konkretnych sytuacjach rodzinnych, towarzyskich i społecznych,

 •wymienić pięć zasad asertywności (sztuka dobrej odmowy),

Uczeń uświadomi sobie, że:

 •kompromitujące zachowania są nietaktowne i utrudniają kontakty społeczne,

•przestrzeganie dobrych manier to także troska, aby inni czuli się dobrze             w naszej obecności.

Poniedziałek 18.05.2020r.

Komunikacja            w rodzinie.

Obejrzyj 2 filmy na YouTube :

 Kilka słów o komunikacji.

Sekret dobrej komunikacji.

Po obejrzeniu filmów

Uczeń potrafi:

•przedstawić zasady otwartego                                                                            i jednoznacznego komunikowania się,

•omówić najważniejsze czynniki kontaktu międzyludzkiego,

•określić rolę emocji i uczuć w życiu człowieka,

•wymienić rodzaje uczuć,

•nazywać swoje uczucia oraz wypowiadać je poprzez komunikat JA,

•hierarchicznie usystematyzować swoje uczucia,

•rozpoznawać uczucia w przekazie werbalnym           i mowy ciała.

Uczeń uświadomi sobie:

 •potrzebę pielęgnowania więzi rodzinnych                                                           i budowania bliskich relacji międzyludzkich,

•potrzebę wyrażania uczuć oraz formowania postawy otwartości i zaufania do osób najbliższych

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.