foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

24.06.2020 (środa)

Temat lekcji: Jak z dźwięków powstaje muzyka?

Powtórzenie, utrwalenie i podsumowanie wiadomości i umiejętności.

Życzę wszystkim zdrowych, mile spędzonych i rozśpiewanych wakacji. E. Prośniewska

10.06.2020 (środa)

Temat zajeć: Muzyczne utwory od romantyzmu do współczesności.

Praca dla ucznia (wykonaj ustnie):

1.Uzasadnij stwierdzenie, iż F. Chopin jest najwybitniejszym polskim kompozytorem.

2.Wyszukaj informacje dotyczace Festiwalu „Warszawska Jesień”.

3.Wymień nazwiska współczesnych artystów muzyki rozrywkowej.

03.06.20 (środa) 10.06.2020 (środa)

Temat lekcji: Od baroku do klasycyzmu-porządkujemy wiedzę o muzyce.

1. Kompozytorzy baroku : G. F. Händel, Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi.
2. Suita - cykl utworów instrumentalnych, które rozwinęły się w baroku.
3. Klawesyn znany powszechnie w Europie od XV wieku instrument strunowy szarpany, wyposażony w klawiaturę.
Praca dla ucznia: wysłuchaj (Internet) utworu Viva la musica https://www.youtube.com/watch?v=BVyB8SCYJuE

Data realizacji 27.05.2020 (środa)

Temat lekcji: Muzyka od starożytności do renesansu.

1. Utwór ,, Gaude, Mater Polonia ”.
2. Mikołaj Gomółka – polski kompozytor narodowy, reprezentatywny dla epoki renesansu.
3. Cechy chorału gregoriańskiego.
4. Główna myśl renesansu : wzrost znaczenie muzyki świeckiej.

Praca dla ucznia (ustnie): Wysłuchaj utworu ,, Gaude, Mater Polonia ”(Internet),
podaj cechy chorału.

 

20.05.2020 (środa)

Temat lekcji: Muzyka na wesoło - śpiewamy piosenkę dla mamy.

Ułóż 2 zwrotki piosenki dla mamy. Prześlij na mojego maila do 27.05. Praca na ocenę.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.