foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lekcja zdalna klasa 7

data: 19.06.

Temat: Proszę płacić – ćwiczenia leksykalne

1. Słownictwo:

zahlen – płacić wyrazy częstotliwości:

bezahlen – zapłacić immer - zawsze

mit der Kreditkarte – kartą kredytową oft - często

bar – gotówką nicht so oft – niezbyt często

mit der Bankkarte – kartą bankową selten - rzadko

mit der Smartphone – smartfonem nie - nigdy

im Internet kaufen – kupować w internecie

2. Ćwiczenia leksykalne:

1,2,3,5/75

Lekcja zdalna klasa 7

data: 05.06.

Temat: Ćwiczenia leksykalne – wyrażanie przynależności.

1. Sposoby wyrażania przynależności:

- poprzez przyimek von np. der Vater von Anna – tata Anny

das Zimmer von Max – pokój Maxa

- poprzez zaimki dzierżawcze: mein – mój, dein – twój, sein – jego, ihr – jej, unser – nasz, euer – wasz, ihr- ich, Ihr – państwa, pani, pana np. ihre Eltern – jej rodzice,

dein Hund – twój pies

uwaga: końcówka zaimka dzierżawczego zależy od rodzaju danego rzeczownika: rzeczowniki męskie i niejakie mają formę bez końcówki, rzeczowniki żeńskie i w liczbie mnogiej mają końcówkę – e- np. meine Mutter – moja mama

unsere Eltern – nasi rodzice

- poprzez tzw.s-Genitiv, czyli dołącza się literę – s – do imion własnych, tak jak w języku angielskim np. Evas Eltern – rodzice Ewy

Lenas Oma – babcia Leny

uwaga: Jeżeli imię własne kończy się na: s,x,tz,zß, nie dodajemy tej końcówki, w pisowni używa się apostrofu np. Markus' Opa – dziadek Markusa

2. Na podstawie podanych informacji do zrobienia są zadania z ćwiczeń: 2, 3, 4, 5, 6./70-71

Zakres wiadomości do sprawdzianu z 5 działu:

- nazwy członków rodziny

- czasownik modalny: können

- cechy charakteru osób (temat 3)

- zaimki osobowe w bierniku

- nazwy zawodów i czynności z nimi związane

- wyrażanie przynależności

Sprawdzian odbędzie się 10.06. - kontakt na grupie klasowej.

Lekcja zdalna klasa 7

data: 03.06.

Temat: Rodzice Jochena dużo pracują – praca z tekstem

1. Słownictwo do tekstu:

das Einzelkind – jedynak              den ganzen Tag – cały dzień

arbeiten – pracować                      allein – sam

als Fahrer – jako kierowca            traurig - smutny

reisen – podróżować                   chatten - czatować

die Kindergärtnerin – przedszkolanka                die Internetfreunde – znajomi z internetu

die Arbeit – praca                              lernen – uczyć się

stressig – stresujący                           die Informatiker - informatycy

besuchen – uczęsczać                         die Programierer – programiści

werden – zostać, stać się                     der Informatiklehrer – nauczyciel informatyki

2. Przeczytajcie tekst i odpowiedzcie pisemnie na pytania.

1. Was ist Jochens Vater von Beruf?……………………………………………………………..

2. Was ist Jochens Mutter von Beruf?…………………………………………………………….

3. Was besucht się abends?………………………………………………………………………..

4. Was macht Jochen allein zu Hause?…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

5. Was sind Jochens Freunde von Beruf? ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

6. Was wird Jochen Jochen von Beruf? ……………………………………………………………

2. Przetłumacz zdania na język polski.

1. Der Vater von Jochen ist Fahrer. ………………………………………………………………..

2. Jochen möchte ale Informatiker arbeiten. ……………………………………………………….

3. Was möchte Jochen werden? …………………………………………………………………….

4. Jochen ist den ganzen Tag allei zu Hause. ……………………………………………………….

Zadania należy przysłać do sprawdzenia.

lekcja zdalna klasa 7

data: 29.05.

Temat: Czy twoja mama jest lekarką? - ćwiczenia ze słownictwa

Na podstawie poznanego na poprzedniej lekcji słownictwa proszę zrobić w ćwiczeniach następujące zadania: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Zrobione ćwiczenia należy przysłać do sprawdzenia na ocenę z pracy domowej.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.