foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

lekcja zdalna klasa 7

data: 29.05.

Temat: Czy twoja mama jest lekarką? - ćwiczenia ze słownictwa

Na podstawie poznanego na poprzedniej lekcji słownictwa proszę zrobić w ćwiczeniach następujące zadania: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Zrobione ćwiczenia należy przysłać do sprawdzenia na ocenę z pracy domowej.

Lekcja zdalna klasa 7

data: 27.05.

Temat: Świat zawodów – zapoznanie ze słownictwem.

1. Nazwy zawodów: przepisać lub wkleić do zeszytu

- der Verkäufer – sprzedawca – die Verkäuferin – sprzedawczyni

- der Igenieur – inżynier

- der Landwirt – rolnik die Krankenschwester - pielęgniarka

- der Arzt – lekarz der Bankfachman - bankowiec

- der Automechaniker- mechanik samochodowy die Sekretärin - sekretarka

- der Projektmanager -kierownik projektu die Hausfrau – gospodyni domowa

- der Fahrer – kierowca der Kaufmann - handlowiec

- der Polizist – policjant der Bäcker - piekarz

- die Kindergärtnerin – przedszkolanka der Koch - kucharz

- der Lehrer – nauczyciel der Sänger - piosenkarz

- der Informatiker – informatyk der Sportlehrer – nauczyciel w-f

- der Kinderarzt – lekarz pediatra der Maurer - murarz

- der Friseur – fryzjer Uwaga: Żeńskie formy zawodów tworzy się poprzez

- der Architekt – architekt dodanie końcówki - in – np. die Köchin -

- der Jurist – prawnik kucharka, die Lehrerin - nauczycielka

- der Journalist – dziennikarz

- der Kellner – kelner

2. Pytania o zawód:

Was bist du von Beruf? - Kim jesteś z zawodu?

Ich bin Ärztin von Beruf. - Jestem lekarką z zawodu.

Was möchtest du werden? Kim chciałbyś być z zawodu?

Ich möchte Jurist werden. Chciałbym być prawnikiem.

Was ist dein Traumberuf? Jaki jest twój wymarzony zawód?

Mein Traumberuf ist Architekt. - Mój wymarzony zawód to architekt.

3. Czynności związane z zawodami:

im Büro arbeiten – pracować w biurze Brot backen – piec chleb

Ordnung machen – robić porzadki im Krankenhaus arbeiten – pracować w szpitalu

verkaufen – sprzedawać Häuser bauen – budowac domy

Kranken helfen – pomagać chorym Autos reparieren – naprawiać samochody

Artikel schreiben – pisać artkuły auf dem Feld arbeiten – pracować na polu

Computerprogramme schreiben – pisać programy komputerowe

Speisen zubereiten – przygotowywać potrawy

Zadania do słownictwa

1. Odpowiedz na pytania całym zdaniem.

1. Was ist dein Traumberuf? ………………………………………………………………………

2. Wo arbeitet die Lehrerin?………………………………………………………………………..

3. Was macht der Arzt?……………………………………………………………………………..

4. Wer repariert Autos?……………………………………………………………………………..

2. Jaki to zawód?

1. Er schreibt viele Artikel in den Zeitungen. ………………………………………….

2. Er schreibt Computerprogramme. …………………………………………………..

3. Sie arbeitet im Krankenhaus . ……………………………………………………….

4. Er arbeitet im Restaurant. ……………………………………………………………

5. Er bäckt Brot. …………………………………………………………………………

Lekcja zdalna 20.05.

klasa 7

Temat: Lubisz go? - zaimki osobowe w bierniku liczby pojedynczej.

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie zaimków osobowych w bierniku, chodzi o to co po polsku zanczy: mnie, ciebie, jego, ją :

mianownik

ich - ja

du - ty

er -on

sie -ona

es - ono

biernik

mich

dich

ihn

sie

es

po polsku

mnie

ciebie

jego

jego

Przykłady: Ich mag Pizza. Ich esse sie gern. Lubię pizzę. Jamchętnie.

Das Lied ist toll. Ich singe es gern. Piosenka jest fajna. Spiewam chętnie.

Uwaga: zaimek odnosimy do tego, jakiego rodzaju jest rzeczowniki: tak jak w przykładach – pizza czyli ona-czyli ją, piosenka czyli po niemiecku ono ( das Lied) – czyli es tak jak jest w tabelce.

Zadania do zrobienia: podręcznik- zad.1/49- przeczytajcie tekst i przetłumaczcie go na język polski w zeszytach pod tematem. Następnie zad. 2B/49 tez w zeszytach. W tym ćwiczeniu trzeba uzupełnić zdania zaimkami w odpowiedniej formie, czyli w pierwszej luce będą to zaimki w mianowniku ( patrz-tabelka), w drugiej luce będą w bierniku. (sugerujemy się jakiego rodzaju jest rzeczownik – w pierwszym zdaniu jest Anton czyli on, w drugim Veronika czyli ona, w trzeciem Radfahren czyli ono.

Lekcja zdalna klasa 7

data: 15.05.

Temat: Cechy charakteru człowieka – praca ze słownictwem.

1. Zapoznanie ze słownictwem:

klug – mądry alles wissen – wszystko wiedzieć

steif – sztywny                          keinen Spaß verstehen – nie rozumieć żartów

fröhlich – wesoły                           gern lachen – śmiać się chętnie

verrückt – zwariowany                  dumme Ideen haben – mieć głupie pomysły

chaotisch – chaotyczny                 alles vergessen – zapominac wszystko

lieb- kochany                                alle mögen – lubić wszystkich

ruhig – spokojny                          nie streiten – nigdy się nie kłócić

großes Herz haben – mieć wielkie serce

lieben – kochac

Witze mögen – lubić żarty

suß - słodki

2 Praca ze słownictwem:

Zadania z ćwiczeń:

1,2,3,4,5,7, - proszę przesłać do sprawdzenia

Lekcje zdalne klasa 7

data: 13.05.

Temat: Czasownik können i mögen – ćwiczenia utrwalające.

Czasowniki können i mögen to dwa czasowniki modalne, które już znacie, ten pierwszy wprowadziliśmy sobie na lekcji w piątek ten drugi był już wcześniej omawiany. Odmiana czasownika mögen znajduje się w dodatku gramatycznym w podręczniku na str. 64.

Celem dzisiejszej lekcji jest utrwalenie tych dwóch czasowników – ich odmiany przez osoby oraz zastosowania w zdaniu.

Ćwiczenia do zrobienia: dodatek gramatyczny w ćwiczeniu: zestaw nr.4/79 i zestaw nr.6/80

Ćwiczenia wykonujemy korzystając z tabelek odmian oraz wiadomości z poprzedniej lekcji.

Uczniowie, którzy regularnie przysyłają zrobione ćwiczenia otrzymują plusy za aktywność.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.