foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KLASA 7                                                                                                                                    03.04.2020 (piątek)

 

Lekcja

Temat: Inny odcień tęsknoty – „Moja piosnka (II) Cyprian Norwid.

 

  1. Zapisz w zeszycie do języka polskiego temat lekcji oraz dzisiejszą datę.
  2. Zapoznaj się z info na temat Cypriana Kamila Norwida – podręcznik s. 178-179. Prześledź trasę jego emigracji zarobkowej.
  3. Przeczytaj wiersz „Moja piosnka (II)” z podręcznika s. 184. Zastanów się, do czego tęskni poeta. Zapisz swoje przemyślenia w zeszycie przedmiotowym. (Informacji nie odsyłaj).
  4. Zwróć uwagę na budowę wiersza: ilość zwrotek, linijek w każdej zwrotce, sylab w poszczególnych linijkach. Przelicz je. Co zauważasz? Czy wiersz się rymuje. Swoje obserwacje zapisz w zeszycie. (Informacji nie odsyłaj.).
  5. Na podsumowanie, jako pracę domową, wykonaj pisemnie polecenie 5 s. 185.

Odpowiedź należy odesłać mailowo do 6.04. 2020 r.

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.