foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Klasa VII 19.06.2020

Temat: Outdoor activities – zajęcia na świeżym powietrzu.

Słówka do przepisania:

Cycling – jazda na rowerze

Fishing – łowienie ryb

Hiking – wędrowanie

Kayaking – pływanie kajakiem

Mountain biking – jazda rowerem górskim

Pony trekking – wakacje w siodle

Rock climbing – wspinaczka skałkowa

Scuba diving – nurkowanie z akwalungiem

Skiing – jazda na nartach

Surfing – surfing

Swimming – pływanie

Windsurfing – windsurfing

Sporting equipment – sprzęt sportowy

Boots – buty do wędrówek

Gloves – rękawice

Compass – kompas

Googles -  goggle

Helmet -  hełm

Kayak – kajak

Life jacket – kamizelka ratunkowa

Map – mapa

Paddle – wiosło

Snowboard – snowboard

Surfboard – deska surfingowa

Wetsuit – pianka do nurkowania

Float – unosić się na wodzie

Get lost – zgubić się

Go the wrong way – iść złą drogą

Land – ląd

Mountain bike – rower górski

Water – woda

Do tego proszę odrobić ćwiczenia 1,2,3 ze strony 105 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa VII 15.05.2020

Temat: Zdania w Present Perfect ze słowami already, Just, yet.

Already -  już (używamy w zdaniach oznajmujących)

Just – właśnie (używamy w zdaniach oznajmujących)

Yet – jeszcze/już  (używamy w zdaniach pytających i przeczących na końcu zdania)

Przykłady:

I have already checked the timetable- Już sprawdziłam plan lekcji

He has just phoned – On właśnie zadzwonił.

We haven`t bought all the food yet – Jeszcze nie kupiliśmy jedzenia

Have you bought the tickets yet?- Czy już kupiłeś bilety?

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że already i just stawiamy po have/has.

Yet – na końcu przeczenia lub pytania.

Do tego proszę zrobić zadania 1 i 3 ze strony 104 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa VII 10.06.2020

Temat: Present Perfect – poszerzanie wiadomości.

Never – nigdy

Ever – kiedykolwiek

Słowna „never” w czasie Present Perfect użyjemy w zdaniu oznajmującym, żeby powiedzieć, że nigdy dotąd czegoś nie robiliśmy np.

I have never been to Egypt – Nigdy nie byłem w Egipcie.

She has never flown by plane – Ona nigdy nie leciała samolotem.

Proszę zwrócić uwagę, że słowo „never” pojawia się po słowie „have” lub „has” w zdaniu.

Słowa „ever” natomiast używamy w pytaniach, żeby zapytać czy kiedykolwiek  ktoś coś robił, np.

Have you ever flown by plane? – Czy kiedykolwiek leciałeś samolotem?

Można odpowiedzić w taki sposób:

Yes, I have – Tak, leciałem.

No, I haven`t – Nie, nie leciałem

Albo:

No, I have never flown by plane – Nie, nigdy nie leciałem samolotem.

Słowo „ever” w pytaniach pojawia się po osobie np.

Has he ever eaten Chinese food? – Czy on kiedykolwiek jadł chińszczyznę?

Have they ever forgotten theitr homework? – Czy oni kiedykolwiek zapomnieli o pracy domowej?

W celu utrwalenia proszę zrobić zadania 1,2,3 ze strony 102 w zeszycie ćwiczeń.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.