Temat: Powtórzenie wiadomości z II semestru

 

Przejrzyj swój podręcznik od informatyki i ponownie przeanalizuj najciekawszy temat realizowany w klasie 7