Tematy: Prezentacje multimedialne  - podsumowanie wiadomości

Zapoznaj się z podsumowaniem na str.152-153 w podręczniku.

Dziś na Messengrze porozmawiamy o Waszych prezentacjach i zaproponuję oceny końcoworoczne