Temat: Prezentacja multimedialna - omówienie i ocena pracy domowej

Dziś chciałabym porozmawiać z osobami, które mają niezaliczone prace domowe. Oczekuję na Wasze prezentacje. Poddam je ocenie i zaproponuję ocenę końcoworoczną z informatyki.