foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Tematy: Prezentacje multimedialne  - podsumowanie wiadomości

Zapoznaj się z podsumowaniem na str.152-153 w podręczniku.

Dziś na Messengrze porozmawiamy o Waszych prezentacjach i zaproponuję oceny końcoworoczne

Temat: Prezentacja multimedialna - omówienie i ocena pracy domowej

Dziś chciałabym porozmawiać z osobami, które mają niezaliczone prace domowe. Oczekuję na Wasze prezentacje. Poddam je ocenie i zaproponuję ocenę końcoworoczną z informatyki.

Temat: Multimedialna prezentacja

Przypominam, że ostatnio zadałam do zrobienia prezentację  online na platformie genial.ly.

Temat przentacji, wokół którego należało się skoncemntrowąć miał dotyczyć osoby naszego przyszłego Patrona Jana Pawła II np.- ciekawostki o Janie Pawle II, albo jakiś jeden wybrany przez Was aspekt tej osoby.

Temat jest szeroki, więc proszę go  bardzo zawęzić i uszczegółowić.

Termin nadsyłania pierwszych projektów był wyznaczony do dziś 15 maja 2020. Proszę zatem wszystkie osoby o kontakt dziś na Messengerze w sprawie omówienia postępów nad prezentacją, ewentualnych trudnościach oraz w sprawie omówienia ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego. Wystawiałam je już w ołówku.i chcę na ten temat z Wami porozmawiać.

Temat: Projekt prezentacji

Chciałabym Was w najbliższym czasie zachęcić do zapoznania się z platformą do wykonywania prezentacji online Genial.ly

Proszę wyszukać na youtube filmy instruktażowe - przejrzeć je, a następnie załozyć darmowe konto na tej platformie.Może być np. taki:

Temat przentacji wokół którego należy się skoncemntrowąć niech dotyczy osoby naszego przyszłego Patrona Jana Pawła II

Mogą to być np.- ciekawostki o Janie Pawle II, albo jakiś jeden wybrany przez Was aspekt tej osoby. Temat jest szeroki, więc proszę go  bardzo zawęzić i uszczegółowić.

Termin nadsyłania pierwszych projektów do 15 maja 2020.

 

 

 

Temat: Omówienie i ocena nadesłanych prac uczniowskich

W ciągu najbliżeszego tygodnia omówię i ocenię Wasze ostatnio nadesłane projekty. Będę z Wami nawiązywała komunikację za pomocą messengera. 

Prace nadesłane po terminie będą ocenione niżej.

Grafiki zrobione w Canvie należało nadesłać do świąt (termin właściwy)

Prace nadesłane od świąt do dziś - ocena o 1 niżej. Grafiki nadesłane pod dniu dzisiejszym ocena o 2 niżej.

Filmiki o wiośnie należało nadesłać do 26 kwietnia 2020

Prace nadesłane do 2 tygodni po terminie (do 8 maja włącznie) ocena o 1 niżej

Prace nadesłane od 2 do 4 tygodni po terminie ocena o 2 niżej

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.