foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Temat: Powtórzenie wiadomości z II semestru

 

Przejrzyj swój podręcznik od informatyki i ponownie przeanalizuj najciekawszy temat realizowany w klasie 7

Tematy: Prezentacje multimedialne  - podsumowanie wiadomości

Zapoznaj się z podsumowaniem na str.152-153 w podręczniku.

Dziś na Messengrze porozmawiamy o Waszych prezentacjach i zaproponuję oceny końcoworoczne

Temat: Prezentacja multimedialna - omówienie i ocena pracy domowej

Dziś chciałabym porozmawiać z osobami, które mają niezaliczone prace domowe. Oczekuję na Wasze prezentacje. Poddam je ocenie i zaproponuję ocenę końcoworoczną z informatyki.

Temat: Multimedialna prezentacja

Przypominam, że ostatnio zadałam do zrobienia prezentację  online na platformie genial.ly.

Temat przentacji, wokół którego należało się skoncemntrowąć miał dotyczyć osoby naszego przyszłego Patrona Jana Pawła II np.- ciekawostki o Janie Pawle II, albo jakiś jeden wybrany przez Was aspekt tej osoby.

Temat jest szeroki, więc proszę go  bardzo zawęzić i uszczegółowić.

Termin nadsyłania pierwszych projektów był wyznaczony do dziś 15 maja 2020. Proszę zatem wszystkie osoby o kontakt dziś na Messengerze w sprawie omówienia postępów nad prezentacją, ewentualnych trudnościach oraz w sprawie omówienia ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego. Wystawiałam je już w ołówku.i chcę na ten temat z Wami porozmawiać.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.