foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

24.06.2020 (środa) 25.06.2020 (czwartek)

Temat lekcji: Geografia Polski-powtórzenie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności.

Dotarliśmy do końca nauki. Życzę wszystkim fajnie spędzonych wakacji, miłych wspomnień i powrotu do szkoły 1 września 2020 roku

. E. Prośniewska.

10.06.2020 (środa)

Temat lekcji: Własny region i ,,mała ojczyzna"- powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Praca dla ucznia(praca ustna):

Jak zachować walory środowiska geograficznego (przyrodniczego i kulturowego) oraz poprawić warunki życia lokalnej społeczności?- zastanów się i uzasadnij.

03.06.20 (środa) 04.06.2020 (czwartek)

Temat lekcji: Relacje między elementami środowiska geograficznego. Dział 4.-powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Praca dla ucznia: Przeczytaj podsumowanie (temat 45). Wykonaj ustnie zadania po Dziale 4.

 27.05.20 i 28.05.2020 (środa, czwartek)

Temat lekcji: Poznajemy naszą ,,mała ojczyznę”.

1. „Mała ojczyzna” jako symboliczna przestrzeń w wymiarze lokalnym
(np. gmina – miasto, wieś, dzielnica dużego miasta lub układ lokalny o nieokreślonych granicach administracyjnych).
2. Co decyduje o atrakcyjności „małej ojczyzny”?
3. W jaki sposób zachować walory środowiska geograficznego (przyrodniczego i kulturowego) oraz można poprawić warunki życia lokalnej społeczności?
Praca dla ucznia: Odpowiedz ustnie na punkty pod tematem.
Ważne. W przyszły czwartek umieszczam sprawdzian dla tych co chcą mieć wyższą ocenę z geografii. Na odesłanie będzie 45 minut. Wysyłam o 8.00 rano. Proszę się ze mną skontaktować, komu mam wysłać. Zastanowimy się jaka może być ocena proponowana z plastyki, muzyki i geografii. E. Prośniewska

20.05.20 i 21.05.2020 (środa, czwartek)

Temat lekcji: Formy współpracy miedzy regionami.

1. Współpraca miejscowości, gminy, powiatu lub województwa z regionami zagranicznymi.
2. Znaczenie Unii Europejskiej dla rozwoju naszej gminy.
Praca dla ucznia: zastanów się nad pkt 1 i 2. Podaj przykłady (praca ustna).

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.