foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 27.05.20 i 28.05.2020 (środa, czwartek)

Temat lekcji: Poznajemy naszą ,,mała ojczyznę”.

1. „Mała ojczyzna” jako symboliczna przestrzeń w wymiarze lokalnym
(np. gmina – miasto, wieś, dzielnica dużego miasta lub układ lokalny o nieokreślonych granicach administracyjnych).
2. Co decyduje o atrakcyjności „małej ojczyzny”?
3. W jaki sposób zachować walory środowiska geograficznego (przyrodniczego i kulturowego) oraz można poprawić warunki życia lokalnej społeczności?
Praca dla ucznia: Odpowiedz ustnie na punkty pod tematem.
Ważne. W przyszły czwartek umieszczam sprawdzian dla tych co chcą mieć wyższą ocenę z geografii. Na odesłanie będzie 45 minut. Wysyłam o 8.00 rano. Proszę się ze mną skontaktować, komu mam wysłać. Zastanowimy się jaka może być ocena proponowana z plastyki, muzyki i geografii. E. Prośniewska

20.05.20 i 21.05.2020 (środa, czwartek)

Temat lekcji: Formy współpracy miedzy regionami.

1. Współpraca miejscowości, gminy, powiatu lub województwa z regionami zagranicznymi.
2. Znaczenie Unii Europejskiej dla rozwoju naszej gminy.
Praca dla ucznia: zastanów się nad pkt 1 i 2. Podaj przykłady (praca ustna).

 

Data realizacji 13.05.20 14.05.2020 (środa, czwartek)

Temat lekcji: Jak zaplanować wycieczkę?

1. Wyszukaj najciekawsze zabytki naszego regionu (gminy).
2. Zaplanuj 1-dniową wycieczkę krajoznawczą po naszej gminie. Uwzględnij : koszt wyżywienia, trasę zwiedzania, atrakcje turystyczne, środek lokomocji (rower, pieszo, autokar ). Zwróć uwagę na przyrodnicze i kulturowe walory regionu oraz na bezpieczeństwo zwiedzających.
Praca dla ucznia: zapoznaj się z punktami pod tematem zajęć, wszystkie polecenia wykonaj ustnie. Można przysłać zaplanowaną wycieczkę (dla chętnych).

 7.05.20 (czwartek)

Temat lekcji: Mój region-najważniejsze wydarzenia kulturalne w naszej gminie.

Praca dla ucznia: Do zeszytu wypisz wydarzenia kulturalne w naszej gminie (sprawdź na stronie GOK w Bedlnie lub w Internecie). Jedno z nich opisz i przyślij na mojego maila do przyszłego czwartku (14.05)- nie więcej niż pół strony. Ważne Niektórzy uczniowie nie poprzysyłali prac z plastyki , muzyki i geografii. Czekam do przyszłego czwartku (14.05).

Data realizacji 6.05.20 (środa)

Temat lekcji: Relacje miedzy elementami środowiska-uzupełnienie i utrwalenie wiadomości.

Praca dla ucznia (ustnie):

  1. Wyszukaj zagadnienia i pojęcia, z którymi miałeś problem na sprawdzianie (podręcznik, Internet).
  2. Przeanalizuj z testu pytanie 3 (odczytywanie informacji z wykresów) oraz pytanie 6 (analiza rysunków dotycząca zatrudnienia w przemyśle włókienniczym). Mieliście problem z napisaniem właściwych odpowiedzi.

Nie przysłali mi wszyscy prac z plastyki (prezentacja) i muzyki. Dzisiaj (6.05.20) i jutro (7.05.2020) wysyłam wyniki ostatniego sprawdzianu na wasze maile. Jeśli będą niejasności proszę pisać.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.