foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: „Praca, moc, energia”

Zapraszam chętnych na lekcję online na godzinę 9.50. Link ten sam co zawsze.

Po lekcji w ramach zaliczenia na plusa za aktywność proponuję 2 ćwiczenia (dwa plusy):

  1. Zalogować się do LearningApps i zagrać w milionerów pt. Praca moc, energia mechaniczna
  2. Wejść w przesłany przez Messengera link do sprawdzianu i rozwiązać test. Dzięki niemu przekonasz się, ile już umiesz i czy jeszcze nad czymś musisz popracować

Właściwa praca klasowa odbędzie się – 27 maja 2020.

Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej - zadania

Zapraszam na lekcję online - środa godzina 8.15

Zapoznam Was z dwoma typami zadań oraz ze sposobem ich rozwiązywania.

Za obecność na lekcji otrzymamy plusa do aktywności

Zadania do rozwiązania znajdziecie tutaj. Na stonie startowej wybierz ostatni link.

https://view.genial.ly/5ea574b4d407580db915503a/presentation-praca-moc-energia

 

Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej

Cel na dziś

  • Umiesz podać przykłady przemiany energii potencjalnej w kinetyczną i na odwrót, z zastosowaniem zasady zachowania energii mechanicznej

Zadania na dziś:

  1. Przeczytaj tekst z podręcznika temat 6.5 od str. 216 do czerwonego tekstu na str. 218
  2. Czerwony tekst to zasada zachowania energii mechanicznej – przepisz ją do zeszytu.
  3. Obejrzyj filmik  
  4. Rozwiąż poniższy test.

https://forms.gle/V4r5UAfdFkYztSzC8

Za jego odesłanie dostaniesz plusa do aktywności,  gdy uzyskasz przynajmniej 6 punktów.

Temat:  Energia kinetyczna

Spotykamy się o godzinie 8.15 na lekcji online. Link jest taki sam jak zawsze. W razie, gdybym miała problem z Internetem – oglądamy prezentację i robimy notatkę w zeszycie na jej podstawie. W prezentacji jest zawarty test. Odesłanie testu i obecność na lekcji daje plusa do aktywności

Link do prezentacji https://view.genial.ly/5ea574b4d407580db915503a/presentation-praca-moc-energiai

Dziś dokonuję podsumowania stanu Waszych plusów i wystawiam drugą ocenę z aktywności online.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.