foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Temat: Czym się interesuję?

 
  1. Macie przed sobą pytania dotyczące czynności, jakie lubicie i jakich nie lubicie wykonywać. Na każde pytanie należy odpowiedzieć znakami: +, - lub ?, które wpiszecie w odpowiednie kratki arkusza odpowiedzi. Pytania są ponumerowane – każdemu pytaniu odpowiada na arkuszu kratka oznaczona tym samym numerem. Jeżeli daną czynność bardzo lubicie, wpiszcie w odpowiednią kratkę dwa plusy. Jeśli tylko lubicie, wpiszcie jeden plus. W przypadku, gdy danej czynności nie lubicie wykonywać, wpiszcie w kratkę jeden minus. Jeśli danej czynności bardzo nie lubicie wykonywać, wpiszcie dwa minusy. Jeżeli zaś danej czynności nie znacie lub nie wykonywaliście nigdy i trudno Wam odpowiedzieć na pytanie, wpiszcie w kratkę znak zapytania. Starajcie się odpowiedzieć na pytanie szczerze, nie namyślając się długo.

Wynik tego ćwiczenia wskazuje kierunek rozwoju zainteresowań zawodowych.

 
 
Załącznik 1 – Karta zainteresowań[1].

 

Instrukcja

Masz przed sobą bardzo proste pytania. Dotyczą one czynności, które lubisz i których nie lubisz wykonywać. Na każde pytanie należy odpowiedzieć, wpisując wskazane znaki: +, -, ?

w odpowiednie kratki arkusza odpowiedzi. Pytania są ponumerowane – każdemu pytaniu odpowiada na arkuszu kratka oznaczona tym samym numerem. Jeżeli daną czynność bardzo lubisz, wpisz w odpowiednią kratkę dwa plusy. Jeśli tylko lubisz, wpisz jeden plus. Jeśli danej czynności nie lubisz wykonywać, wpisz w kratkę jeden minus, jeżeli danej czynności bardzo nie lubisz wykonywać, wpisz dwa minusy. Natomiast w przypadku, gdy danej czynności nie znasz lub nie wykonywałeś nigdy i trudno Ci na pytanie odpowiedzieć, wpisz w kratkę znak zapytania.

Po wypełnieniu kwestionariusza dodaj wszystkie plusy, które zaznaczyłeś w każdej kolumnie.

Czy lubisz?

1. Uczyć się języka polskiego.

2. Wykonywać działania matematyczne.

3. Poznawać życie roślin i zwierząt.

4. Czytać czasopisma i książki o tematyce technicznej.

1. Poznawać pracę pielęgniarki, higienistki, itp.

2. Dbać o porządek w domu, klasie, szkole.

3. Chodzić na koncerty do filharmonii.

4. Należeć do szkolnego klubu sportowego.

5. Wyrażać na piśmie swoje spostrzeżenia i myśli (pisać wiersze, opowiadania, pamiętnik).

6. Uczyć się matematyki.

7. Uczyć się biologii, botaniki i zoologii.

8. Zwiedzać wystawy techniczne albo słuchać audycji o nowościach technicznych.

9. Czytać o tym, jak ludzie nauczyli się walczyć z chorobami.

10. Pomagać w gospodarstwie domowym.

11. Tańczyć w dyskotece.

12. Brać udział w zawodach sportowych.

13. Uczyć się języka obcego, próbować posługiwać się nim w rozmowie.

14. Czytać książki, czasopisma zawierające łamigłówki matematyczne.

15. Wykonywać doświadczenia biologiczne.

16. Wykonywać prace na zajęciach techniki.

17. Opiekować się chorymi, doglądać prawidłowego przyjmowania przez nich leków.

18. Szyć i haftować.

19. Śpiewać w chórze, zespole muzycznym.

20. Chodzić na górskie wycieczki.

21. Bywać w teatrze, muzeum, na wystawie sztuki.

22. Uczestniczyć w zajęciach kółka matematycznego.

23. Pracować w sadzie, ogrodzie.

24. Wykonywać remontowe prace budowlane, zwiedzać place budów.

25. Opiekować się dziećmi.

26. Dokonywać zakupów.

27. Oglądać przedstawienia baletowe.

28. Jeździć na rowerze.

29. Uczestniczyć w zajęciach kółka polonistycznego.

30. Samodzielnie rozwiązywać w domu dodatkowe zadania i przykłady z matematyki.

31. Przeprowadzać doświadczenia z roślinami.

32. Montować i naprawiać różne maszyny, przyrządy i mechanizmy.

33. Poznawać budowę organizmu człowieka.

34. Przekonywać o czymś innych ludzi.

35. Projektować wystrój swojego pokoju, klasy szkolnej.

36. Brać udział w sportowych grach zespołowych.

37. Omawiać z kolegami, koleżankami, rodziną przeczytane książki, obejrzane filmy.

38. Brać udział w olimpiadach matematycznych.

39. Uczestniczyć w zajęciach kółka biologicznego.

40. Sporządzać modele samolotów, szybowców, okrętów, itp.

41. Poznawać przyczyny powstawania różnych chorób.

42. Poznawać ludzi i obcować z nimi.

43. Grać na jakimś instrumencie.

44. Jeździć na nartach.

45. Czytać literaturę piękną.

46. Odkrywać, gdzie w otaczającym nas świecie matematyka ma praktyczne zastosowanie.

47. Obserwować naturę.

48. Wykonywać prace związane z mechaniką.

49. Czytać i opowiadać dzieciom bajki, bawić się z nimi.

50. Przygotowywać posiłki.

51. Należeć do zespołu tanecznego.

52. Grać w tenisa.

53. Czytać artykuły z dziedziny krytyki literackiej.

54. Uczyć się fizyki.

55. Czytać o odkryciach z dziedziny chemii.

56. Wykonywać rysunki techniczne.

57. Uczestniczyć w lekcjach biologii.

58. Być odpowiedzialnym za wyżywienie kolegów na obozach wędrownych i wycieczkach.

59. Projektować stroje.

60. Pływać.

61. Uczyć się historii.

62. Przeprowadzać doświadczenia z fizyki.

63. Rozwiązywać zadania z chemii.

64. Obserwować pracę różnych maszyn, zwiedzać zakłady pracy, warsztaty.

65. Poznawać pracę lekarza.

66. Prać, prasować odzież.

67. Brać udział w zajęciach kółka plastycznego.

68. Kibicować ulubionym drużynom sportowym.

69. Omawiać bieżące wydarzenia polityczne w kraju i zagranicą.

70. Czytać literaturę popularnonaukową z zakresu odkryć fizycznych.

71. Przeprowadzać doświadczenia z chemii.

72. Poznawać budowę urządzeń radiotechnicznych.

73. Wyjaśniać kolegom, jak wykonywać zadania szkolne.

74. Świadczyć różne usługi potrzebującym ludziom.

75. Słuchać muzyki, kolekcjonować ulubione nagrania.

76. Oglądać w telewizji zawody sportowe.

77. Czytać o tematyce historycznej.

78. Uczestniczyć w zajęciach kółka fizycznego.

79. Wykrywać zjawiska chemiczne w przyrodzie.

80. Naprawiać domowe urządzenia elektryczne.

81. Odpowiadać przy tablicy, występować przed klasą, szkołą.

82. Naprawiać sprzęt gospodarstwa domowego.

83. Malować pejzaże z natury.

84. Uczestniczyć w lekcjach w-f.

85. Zwiedzać muzea historyczne, poznawać zabytki.

86. Czytać książki, czasopisma dotyczące fizyki.

87. Uczyć się chemii.

88. Orientować się w schematach radiowych, telewizyjnych, magnetofonowych, itp.

89. Pełnić funkcję zastępowego, drużynowego w harcerstwie.

90. Być dyżurnym na przerwach lekcyjnych w szkole.

91. Fotografować przyrodę.

92. Grać w kometkę.

93. Brać udział w pracy społecznej.

94. Odkrywać, gdzie w otaczającym nas świecie fizyka ma praktyczne zastosowanie.

95. Uczestniczyć w zajęciach kółka chemicznego.

96. Gromadzić ciekawe artykuły z różnych czasopism o tematyce technicznej.

97. Pomagać ludziom chorym lub starym przy wykonywaniu różnych prac domowych.

98. Nakrywać do stołu i podawać potrawy rodzinie lub znajomym.

99. Brać udział w konkursach plastycznych.

100. Jeździć na rolkach.

[1] Sołtysińska G., Woroniecka J., (2006), Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu, Warszawa: KOWEZIU.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.