foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dzień dobry Drodzy Uczniowie.

Oto nasze kolejne spotkanie. Zapraszam do udziału.

Temat: Umiejętności a zawód

 
  1. Zastanów się, jak rozumiesz słowo umiejętności?

  2. Przeczytaj definicję umiejętności: "wrodzona lub nabyta zdolność sprawnego radzenia sobie z czymś "

a także: "przyswojone w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej."

Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwali kacji, Dz.U. 2016 poz. 64.

 

3. Zapoznaj się z przykładowymi umiejętnościami zamieszczonymi poniżej.

 
 
 

Uzupełnij załącznik

 

Uzupełnij załącznik

 

4. Zastanów się czy posiadasz wymienione umiejętności? Jakie umiejętności występują u Twoich bliskich i jakie oni wykonują zawody? Czy w ćwiczeniu pojawiła się jakieś umiejętności o której nie słyszałeś?

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.