Dzień dobry!

Witajcie na naszym przedostatnim spotkaniu.

jestem w szkole na konsultacji w czwartek od 12.30do 14. Zapraszam

Temat: Praca w zespole.

 

  1. Zobacz film https://www.youtube.com/watch?v=Patm_eu02ow&t=15s

  2. Jak myślisz, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Z czym się kojarzy Ci się ten film? Czy ludzie działają podobnie? Czy kiedyś pracowałeś zespołowo? Co robiliście? Czy byłeś zadowolony z takiej formy pracy? Pamiętaj, że umiejętność współpracy jest jedną z kompetencji kluczowych. Jakie masz skojarzenia związane z pojęciem „kompetencje” i z pojęciem „kompetencje kluczowe”.

  3. Przeczytaj i przeanalizuje definicję wybranych pojęć.

 

Kompetencje to „dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie” [1]; kompetencje dotyczą nie tylko sfery zawodowej, mówimy np. o kompetencjach komunikacyjnych.

 

Kompetencje kluczowe zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie to takie umiejętności, których potrzebujemy do samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywności obywatelskiej, integracji społecznej i zatrudnienia. Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

2) porozumiewanie się w językach obcych;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

6) kompetencje społeczne i obywatelskie;

7) inicjatywność i przedsiębiorczość;

8) świadomość i ekspresja kulturalna.

Współpraca w grupie wchodzi w zakres kompetencji społecznych.

  1. Zapoznaj się z artykułem:
    https://www.ore.edu.pl/images/files/POWER/zarzadzanie_oswiata/Kompetencje%20kluczowe%20-%20definicje%20i%20opis.pdf