foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

17.04.20 (piątek)

MUZYKA Klasa VI

Temat zajęć: Ocalić od zapomnienia.

Sylwetka Witolda Lutosławskiego jako jednego z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów polskich i jego inspiracje muzyką Rzeszowszczyzny. Wyszukaj (podręcznik do muzyki lub Internet) informacje o Witoldzie Lutosławskim.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.